Om du är under 18 år och kommer till museet utan vuxet sällskap

Bra för vårdnadshavaren att känna till:

Personer under 18 år kan besöka museet utan vuxet sällskap om de förstår och kan följa museets regler och anvisningar. I verkstäderna måste barnet kunna arbeta självständigt. Verkstadsguiderna och museets övriga personal kan hjälpa ett barn, men de är inte ansvariga för barnet. Vårdnadshavaren för barn under 18 år är alltid ansvarig för sitt barn.

Regler och direktiv:

  • När du kommer till museet, gå först till kassan. Personer under 18 år har gratis inträde till museet men behöver ett inträdesklistermärke. Klistermärket fås vid kassan, fäst det på ett synligt ställe, på handen eller på bröstet.
  • För ytterkläder och större väskor till klädställningarna i biljettförsäljningshallen, till förvaringsskåpen eller till den bemannade garderoben. 

Med tanke på trivseln och tryggheten i museet önskar vi att du beaktar följande:

  • Man får inte röra vid konstverken. Konstverk är känsliga och oersättligt värdefulla, och även om många skador inte syns omedelbart kommer de småningom fram. Rör inte heller vid glasvitrinerna.
  • Man får inte luta sig mot väggarna i utställningssalarna, inte heller skriva eller teckna mot väggen.
  • I museiutrymmena får man inte springa. Ta vänlig hänsyn till andra museibesökare.
  • Följ handledarens anvisningar i verkstäderna, speciellt om tekniken är krävande eller man använder vassa verktyg. Städa också efter dig.

Välkommen till Ateneum!