Konstverkstäder

Mitt i Ateneumbyggnaden finns ett rum för skapande verksamhet, en verkstad, i vilken man håller kurser för museibesökare i alla åldrar. Kurserna anknyter alltid till de samlingar eller utställningar som visas i museet. De tekniker som lärs ut varierar enligt utställningens tema – det har bl.a. handlat om att trycka tyg, fotografera med hålkamera, göra grafik, måla, skulptera, bränna keramik och skapa animationer.

Lördagsverkstäder

Ateneums lördagsverkstäder ger mångsidig kunskap om olika tekniker inom bildkonsten. På lördagarna arrangeras två separata verkstäder: verkstad 1 kl. 11.00–12.15 och verkstad 2 kl. 12.45–14.00. Anmäl dig till verkstaden samma dag i biljettkassan.

Gå till evenemangskalendern

Hela gänget till Ateneum!

Kom med hela gänget till konstverkstaden. Efter en kort guidning får ni själva prova på olika tekniker som öppnar nya synvinklar till det bekanta i omgivningen och konsten.

Verkstäder för grupper