Konstverkstäder

Mitt i Ateneumbyggnaden finns ett rum för skapande verksamhet, en verkstad, i vilken man håller kurser för museibesökare i alla åldrar. Kurserna anknyter alltid till de samlingar eller utställningar som visas i museet. De tekniker som lärs ut varierar enligt utställningens tema – det har bl.a. handlat om att trycka tyg, fotografera med hålkamera, göra grafik, måla, skulptera, bränna keramik och skapa animationer.

Nonstop-pajat kaikenikäisille. Kuva: Ateneumin taidemuseo / Erica Othman

Nonstop-verkstäder

Vill du bekanta dig med konst genom eget skapande? Nonstop-verkstäderna är avsedda för alla och kräver inga specialkunskaper. Verkstäder fortsätter 12.1.2019.

Verkstadens program
Ateneums verkstad

Hela gänget till Ateneum!

Kom med hela gänget till konstverkstaden. Efter en kort guidning får ni själva prova på olika tekniker som öppnar nya synvinklar till det bekanta i omgivningen och konsten.

Verkstäder för grupper