Medlemsbrev 1 / 2018

Bästa Ateneumvän,

Fjolåret var Konstmuseet Ateneums succéår: under året hade museet 440 828 besökare. Vid årsslutet lockades en stor mängd konstvänner till museet, till utställningarna Bröderna von Wright och Konstskatter från Ankeborgs nationalgalleri. Dessa utställningar fortsätter t.o.m. 25.2. 2018.

Ateneums vänners stöd till konstmuseet används i år till samlingsutställningens audioguide Historier inom finsk konst – Stort tack för ditt stöd!

Bild: Utställningen Bröderna von Wright. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen