Ateneums vänner

Ateneums vänner rf är Finlands äldsta och största museivänförening, grundad år 1919 till stöd för Konstmuseet Ateneum. Det ursprungliga syftemålet var att förvärva gammal utländsk konst till museets samlingar. Ett av de första förvärven var Jusepe de Riberas Ecce Homo från år 1644, som numera visas i Sinebrychoffs konstmuseum. I sina nuvarande form har föreningen varit aktiv sedan år 1985, och medlemsantalet uppgår till drygt 2000.

Konstverksdonationerna hör alltjämt till föreningens verksamhet. Utgående från förslag av museets sakkunniga besluter föreningens styrelse om de förvärv som skall stödas. I samband med invigningen av den nyrenoverade Ateneumbyggnaden våren 1991 donerades Helene Schjerfbecks tidiga Självporträtt (1884–85), som förvärvats tillsammans med Konstmuseet Ateneum. Vid Ateneums vänners 80-årsjubileum i november 1999 donerades Schjerfbecks Porträtt av Einar Reuter III. I föreningens donationssamling ingår totalt 26 verk samt Helene Schjerfbecks fem skissböcker och hundra skisser.

Ateneums vänner stöder dessutom museet genom att t.ex. delta i publikationskostnaderna för utställningsböcker och förhandsbroschyrer. En annan betydande stödform är frivilligarbetet: under större utställningar sköter föreningens frivilliga försäljningen av utställningspublikationer.

Medlemsförmåner och anslutning

Medlemskapet innebär trevliga förmåner, såsom fritt inträde till Konstmuseet Ateneum och rabatt på produkter i Ateneums och Kiasmas bokhandel och kafé.

Bli medlem
Nuoria Ateneumissa

Medlemsprogram (arrangeras på finska)

Medlemsprogrammet kompletteras och uppdateras oftare än tidigare. Vi informerar om programtillägg via e-post, på Facebook samt på webben: ateneum.fi/ystavat/jasenohjelma

Medlemsprogram på finska

Medlemsbrev

Medlemsprogrammet består av olika konstutfärder, besök och föreläsningar, om vilka närmare information ges i ett medlemsbrev fyra gånger årligen.

Sista medlemsbrev

Föreningens styrelse
Övriga styrelsemedlemmar är Aulis Kohvakka, Petra Majander, Teemu Muurimäki, Riitta-Leena Paunio, Kimmo Tupala, Katja Räisänen och Anne Valsta. Vice ordförande Anne Valsta står tillfälligtvis i ledningen för föreningens styrelse.

Kontaktuppgifter
Ateneums vänner rf, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors, vanner@ateneum.fi
Verksamhetsledare Anna Laamanen, tfn 040 171 9911, e-post anna.laamanen@ateneum.fi