Ateneums vänner

Ateneums vänner rf är Finlands äldsta och största museivänförening, grundad år 1919 till stöd för Konstmuseet Ateneum. Det ursprungliga syftemålet var att förvärva gammal utländsk konst till museets samlingar. Ett av de första förvärven var Jusepe de Riberas Ecce Homo från år 1644, som numera visas i Sinebrychoffs konstmuseum. I sina nuvarande form har föreningen varit aktiv sedan år 1985, och medlemsantalet uppgår till drygt 2200.

Konstverksdonationerna hör alltjämt till föreningens verksamhet. Utgående från förslag av museets sakkunniga besluter föreningens styrelse om de förvärv som skall stödas. I samband med invigningen av den nyrenoverade Ateneumbyggnaden våren 1991 donerades Helene Schjerfbecks tidiga Självporträtt (1884–85), som förvärvats tillsammans med Konstmuseet Ateneum. Vid Ateneums vänners 80-årsjubileum i november 1999 donerades Schjerfbecks Porträtt av Einar Reuter III. I föreningens donationssamling ingår totalt 26 verk samt Helene Schjerfbecks fem skissböcker och hundra skisser.

Ateneums vänner stöder dessutom museet genom att t.ex. delta i publikationskostnaderna för utställningsböcker och förhandsbroschyrer. En annan betydande stödform är frivilligarbetet: under större utställningar sköter föreningens frivilliga försäljningen av utställningspublikationer.

Medlemsförmåner och anslutning

Medlemskapet innebär trevliga förmåner, såsom fritt inträde till Konstmuseet Ateneum och rabatt på produkter i Ateneums och Kiasmas bokhandel och kafé.

Bli medlem

Medlemsbrev

Medlemsprogrammet består av olika konstutfärder, besök och föreläsningar, om vilka närmare information ges i ett medlemsbrev fyra gånger årligen.

Senaste medlemsbrev

Ordförande för Ateneums vänners styrelse är Johanna Piisi. Övriga styrelsemedlemmar ärKei Heikkilä, Aulis Kohvakka, Juhani Lemmetti, Petra Majander, Teemu Muurimäki, Riitta-Leena Paunio och Anne Valsta.

Kontaktuppgifter

Ateneums vänner rf, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors, vanner@ateneum.fi
Verksamhetsledare Pasi Järvinen, tfn 040 171 9911, e-post pasi.jarvinen@ateneum.fi

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €
Kombinationsbiljett till Ateneum och Kiasma 24/20 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro