Tillgänglighet

Tillgänglig info till Ateneums samlingsutställning för personer med synnedsättning
I slutet av dokumentet finns tilläggsupplysningar om skulpturer som får vidröras. Beröringen är avsedd för museibesökare med synnedsättning.

Utställningsguide, text utan bilder till Inspiration -utställningen

Informationen finns på bottenvåning.

Biljettkassorna finns på bottenvåning. En assistent, tolk eller stödperson har fritt inträde till Ateneum.

Hinderfri ingång med hiss från Ateneumgränden. Rullstolar utlånas vid biljettkassorna på bottenvåning.

Ledar- och assistenthundar är välkomna till Ateneum.

Garderoben finns bakom huvudtrappan bredvid innergården. Förvaringsfack med lås finns i anslutning till garderoben.

Hiss till byggnadens andra våningar finns bredvid garderoben. I samlingsutställningen Historier inom finsk konst det finns en hiss från salen 12 (Nya vindar) till salen 13 (Klassiker).

Reliefkarta över Ateneumbyggnadens bottenplan finns vid informationen och garderoben.

Informationen lånar ut förstoringsglas.

Ateneumsalen och informationen är försedda med tele/induktionsslingor.

Guidningar finns också på teckenspråk.

Verkstadsarbetet kan anpassas efter besökare med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga.

Ljudförstärkande hörlurar står till buds under guidningarna. Förhandsbeställning för grupper: 0294 500 500 (mån-fre kl. 9-15).

Kaféet finns i museets bottenvåning. Hinderfri ingång via innergården.

Ateneum-butik finns på museets innergård.

Toaletter finns bredvid garderoben i bottenvåningen.

Toalett för besökare med nedsatt rörelseförmåga finns bredvid garderoben i bottenvåningen.

Skötrum finns bredvid garderoben i bottenvåningen.

Barnvagnar utlånas vid garderoben.