Nedsatta avgifter och betalning

Inträdesavgifter

Normal avgift 17 €
Nedsatt avgift 15 €
Under 18 år gratis

Kombinationsbiljetter till Finlands Nationalgalleris museer
Ateneum & Kiasma – normal 27 €, nedsatt 23 €
Ateneum, Kiasma & Konstmuseet Sinebrychoff – normal 34 €, nedsatt 32 €

Du kan köpa biljett på förhand på webben på adressen Museoshop.fi. På museet räcker det om du visar upp kvittots QR-kod.

Nedsatta avgifter

Den nedsatta avgiften gäller studerande, pensionärer, värnpliktiga, civiltjänstgörare, lärare, bildkonstnärer och arbetslösa samt grupper på minst tio personer.

Gratis inträde med Museikortet (69 € / år, förnyelsen 64 €). Köp ditt eget kort på Ateneum!

Fritt inträde till utställningarna också med Ateneums vänners medlemskort (48 €/år). Bli medlem av Ateneums vänner!

Gratis inträde gäller krigs- och frontveteraner, lottor, krigsinvalider, terapigrupper, assistenter för handikappade och ICOM-kortets innehavare samt Ateneums vänner rfs medlemmar. Gratis inträde också med kortet Helsinki Card.

Gratisdagar

Ateneum har fritt inträde en gång under varje tillfällig utställning. Tyvärr ställs alla gratisdagar in tills vidare för att förhindra coronavirusets spridning.

PRESENTKORT

Köp Nationalgalleriets presentkort från Ateneums servicedisk eller museibutik! Presentkortet kan användas som betalningsmedel i Ateneums, Kiasmas och Konstmuseet Sinebrychoffs museibutiker och serviceställen.

Presentkortet är i kraft i 12 månader från inköpsdatum. Presentkortet kan användas till att betala bland annat inträdesbiljetter, guidningar, konstverkstäder och produkter i butiken. Det kan inte användas på museernas restauranger eller i webbutikerna.

Betalning

Betalning är möjlig antingen kontant eller med de flesta bank-/kreditkort (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Maestro, American Express, Diners Club). Inträdet kan också betalas med andra betalningsmedel såsom Smartum, Edenred, ePass och Eazybreak. OBS! Betalning med kontanter bör undvikas tills vidare för att förhindra coronavirusets spridning.

Lärare

Den nedsatta avgiften gäller lärare (visa upp ditt OAJ, KOL eller motsvarande lärarkort vid kassan).

Grundskol- och gymnasielärare samt lärare i konstbranschen erbjuds ett årskort (28 €), som ger obegränsat tillträde till utbudet i Finlands Nationalgalleris tre museer: Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Årskortet gäller från och med inköpsdagen ett år framöver. Visa upp ditt OAJ, KOL eller motsvarande lärarkort vid kassan.

Mer information för lärare på sidan Skolor

Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen