Ateneums utställningar 2020 är Natalia Goncharova, Inspiration – samtidskonst & klassiker samt Magnus Enckell

På Konstmuseet Ateneums tredje våning kommer vi år 2020 att få se tre tillfälliga utställningar. Den ryska avantgardekonstnären Natalia Goncharovas utställning visas från februari till maj. Från juni till september får vi se utställningen Inspiration – samtidskonst och klassiker, där dagens mest intressanta nutidskonstnärer blir inspirerade av den europeiska konstens mest kända verk. Från oktober 2020 till januari 2021 presenteras den hittills mest täckande utställningen av Magnus Enckells produktion.

I den nya Fokus-salen på andra våningen kommer vi dessutom att ge förtätade presentationer av konstnärer eller teman från Ateneums samlingar. Närmare information om dessa ges senare. Av de utställningar som fortsätter in i januari 2020 visas Olli Lyytikäinen i Fokus-salen till den 5 januari och Resorna ledde till mig självHelene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi till den 26 januari.

Natalia Goncharova
27.2–17.5.2020

Natalia Goncharova (1881–1962) är känd som en av den ryska avantgardekonstens centralgestalter och innovatörer. Utställningen visar ett brett spektrum av konstnärens produktion från seklets fyra första decennier. Innan utställningen kommer till Ateneum visas den på Tate Modern i London och Palazzo Strozzi i Florens. Utställningen är en fortsättning på Ateneums arbete att lyfta fram kvinnliga konstnärer, av vilka Ateneum förutom finländska konstnärer arrangerade en utställning av Alice Neel sommaren 2016.

Goncharovas modiga och innovativa produktion gjorde intryck på hennes samtida och överskred de för 1900-talet typiska gränserna mellan olika konstformer. Utställningen tar fasta på konstnärens mest innovativa period från början av 1900-talet till 1920-talet, då hon inspirerade såväl ryska som västeuropeiska experimentella konstnärer. I utställningen ingår över hundra verk, däribland en stor mängd målningar, men också illustrationer, dräkter, scenografiska skisser och balettmaterial. Nästan alla verk på utställningen visas i Finland för första gången.

Bekanta dig med utställningen

Inspiration – samtidskonst & klassiker
18.6–20.9.2020

Hur har våra samtidskonstnärer inspirerats av den europeiska konstens klassiker? Och varför är just dessa konstverk kända över hela världen? Inspiration-utställningen presenterar konst av intressanta konstnärer från vår egen tid som har inspirerats av ikoniska mästerverk. På utställningen får vi se de ursprungliga konsterverken i form av kopior, tryckta bilder, gipsavgjutningar samt ett digert arkivmaterial. Det var med hjälp av dessa den finländska publiken lärde känna klassikerna förr när det endast var få förunnat att resa.

Leonardo da Vincis, Rafaels, Rembrandts och andra mästares verk inspirerar samtidskonstnärer ännu i dag. Bland utställningens konstnärer kan nämnas Jake och Dinos Chapman, Mat Collishaw, Mark Karasick, Ola Kolehmainen, Joseph Kosuth, Wolfe von Lenkiewicz, Heikki Marila, Sara Masüger, Jarmo Mäkilä, Aurora Reinhard, Jenny Saville, Yinka Shonibare CBE och Gavin Turk.

Bekanta dig med utställningen

Till vänster: Yinka Shonibare CBE: 
Medusa West (2015). 
James Cohan Gallery, New York. Bild : © Yinka Shonibare CBE. Courtesy James Cohan, New York. | Till höger: Medusa Rondanini, Helsingfors universitet. Bild: Timo Huvilinna, Helsingfors universitetsmuseum.

Magnus Enckell
23.10.2020–14.2.2021

Målaren Magnus Enckell (1870–1925) är framför allt känd som representant för den finländska symbolismen. Enckell hör till den finska guldålderns mest centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men av hans produktion känner man endast till en del.Ateneums utställning ger för första gången en täckande bild av konstnärens hela produktion.

Enckell hade en omfattande produktion, och i hans motivval ingår porträtt, landskap, fantasier, religiösa motiv, stilleben och personstudier. Han gjorde också ett flertal monumentalmålningar till offentliga utrymmen. Utställningen presenterar Enckells produktion allt ifrån hans tidigaste verk från studietiden på ritskolan fram till 1920-talets mytologiska motiv.

Bekanta dig med utställningen

Bild:
Magnus Enckell: Gosse med dödsskalle (1893). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands nationalgalleri / Matti Janas