Mun Ateneum

Mun Ateneum on Ateneumin taidemuseon etäkohtaamisten kehittämishanke alakouluille, 5-6-luokkalaisille. Vuosina 2021-2022 toteutettavaa hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtakunnallisessa hankkeessa tarjotaan 400 koululuokalle etäkohtaamisia taustamateriaaleineen. Mun Ateneum -ohjelmassa keskiössä ovat vuorovaikutus ja oppilaiden osallisuus sekä monialainen oppiminen.

Lähde mukaan innostavaan Mun Ateneum -ohjelmaan! 

Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa 2022

Helsingin yliopiston tutkimus  

Helsingin yliopisto tutkii hankettamme tutkimushankkeessa OMA Ateneum – Osallisuus ja monialainen oppiminen koulun ja taidemuseon yhteistyössä (2021-2024). Tutkimusryhmä on yhteydessä osaan opettajista.

Opettajan ohjeet

Mun Ateneum -tuntiohjelmat 

 1. Virittäytyminen tehdään itsenäisesti luokassa 
 2. Kohtaaminen 1 tehdään yhdessä Ateneumin oppaan kanssa 
 3. Piirustushaaste tehdään itsenäisesti koulussa 
 4. Kohtaaminen 2 tehdään yhdessä Ateneumin oppaan kanssa 
 5. Mitä opittiin? -vaihe tehdään itsenäisesti koulussa

Virittäytyminen -tuntiohjelma 

Kesto: 45 min 

 • Luokka tekee itsenäisesti virittäytymisen vaiheen ennen 1. kohtaamista oppaan kanssa.  
 • Oppilaille varataan yksi A4-kokoinen paperi /oppilas ja kynät (esim. tussit, lyijykynät, puuvärit tai liidut). Tämän lisäksi oppilaat tekevät supervoimahaasteen omilta laitteilta (yksi laite: pädi, tietokone, omat kännykät / ryhmä).
 • Oppilaat jaetaan 3-4-hengen ryhmiin. Ryhmät katsovat supervoimahaasteen ohjeet ja kysymykset keskustelua varten omilta laitteilta. Aluksi käydään keskustelu. Tämän jälkeen kirjoitetaan omat supervoimat paperille.  
 • Oppilaiden supervoimat ripustetaan luokan seinälle kaikkien nähtäviksi. Luokka keskustelee supervoimista ja tunnistaa luokan yhteisen supervoiman. 

Supervoimia käytetään Mun Ateneum -ohjelman seuraavissa vaiheissa. 

Kohtaaminen 1 -tuntiohjelma

Kesto: 90 min  

 • Teams-kokous, kutsu kokoukseen lähetetään varauksen yhteydessä.  
 • Oppilaat tekevät ryhmätehtävää omilta laitteilta (1 laite / ryhmä, laite voi olla pädi, kannettava tietokone tai oppilaan oma kännykkä). 
 • Oppilaat tarvitsevat 6B-lyijykynät (lähetetty etukäteen luokalle) ja A3-paperia piirtämistä varten. Taidekuvan tarkastelussa voidaan käyttää myös kyniä ja paperia. Ne kannattaa ottaa esille jo etukäteen. 
 • Ennen kohtaamista opettaja voi muistuttaa oppilaita seuraavasta: 

Supervoimista voi olla apua myös taiteen katsomisessa ja kokemisessa!   

Ennen 1. kohtaamista oppaan kanssa voitte  jo miettiä, miten luokan supervoimilla voisi katsoa taidetta? Tuoko supervoimat kykyä pysähtyä tarkkailemaan, lennokkuutta käydä keskustelua veistoksen hahmon kanssa tai taitoa melkein kuulla, miltä maisemateoksen sisällä kuulostaa?  

Tunnin kulku: 

 • Alkukeskustelu ja taidekuvien tarkastelua oppaan ja oppilaiden välillä.   
 • Taidepolku, 3-4-hengen ryhmissä, opettaja voi luoda ryhmät jo etukäteen.  
 • Taidepolku tehdään oppilaiden omilta laitteilta, yksi laite / ryhmä. Oppilaat keräävät kirjainkoodeja taidepolun pysäkeiltä.  
 • Piirustuslämmittelytehtäviä oppaan ohjauksella. 6B-lyijykynät löytyvät luokalle etukäteen lähetetystä materiaalipaketista. Opettaja voi halutessaan näyttää luokassa toisen laitteen, kuten pädin, avulla oppilaiden piirtämistä. Tällöin opettaja pääsee uudella laitteella teams-kokoukseen jo annettua, samaa linkkiä käyttämällä. Kannattaa huomioida, että samanaikaisesti tulee pitää vain yhdessä laitteessa äänet päällä, jotta ääni ei ala kiertämään luokassa.    
 • Opas kertoo, mitä seuraavassa  Mun Ateneum -ohjelman vaiheessa tehdään.  
 • Toiminnallinen palaute.  

Vinkkejä tietotekniikkaan

Teams-kutsun linkin toimivuus kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen pajaa. Kokoukseen voi liittyä myös selaimen kautta. Kamera ja mikrofoni kytketään erikseen päälle Teams-alustan kautta. Tarkistathan, että kuva näkyy koko ryhmälle ja että äänet kuuluvat kaiuttimien kautta. Olisi hienoa, mikäli kuvayhteys saataisiin muodostettua niin, että ryhmä näkee oppaan ja opas osallistujat. Käytännössä voi olla, että opettajan tulee kuuluvuuden varmistamiseksi jakaa puheenvuoroja ryhmässä ja välillä myös toistaa osallistujien kysymyksiä tai kommentteja lähempänä mikrofonia. Ääni toimii parhaiten, kun luokassa on käytössä jabra-mikrofoni. 

Teams-vinkkejä
Teamsin äänihaasteisiin liittyviä asioita 

Piirustushaaste -tuntiohjelma

Kesto: 90 min 

 • Tämä tehtävä tehdään yhdessä luokan kanssa.  
 • Ennen piirtämistä tarkastellaan taidekuvia. Opettajan kannattaa käyttää valkokangasta, jotta taidekuvat näkyvät oppilaille isompana.  
 • Piirtäessä käytetään Ateneumin lähettämiä 6B-lyijykyniä ja lehtiön papereita. Lisäksi luokan puuvärejä. Paperit kannattaa kiinnittää maalarinteipillä alustoihin (esim. kartonki- tai pleksialustat), jotta piirtäminen ulkona onnistuu. 
 • Lähdetään ulos piirtämään. Ohjeet piirustushaasteeseen löytyvät Mun Ateneum -tehtäväsivuilta. 
 • Piirustukset asetetaan luokan seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin syntyy luokan yhteinen piirustuskokoelma. 
 • Mun Ateneum -piirustuksista koostetaan valtakunnallinen ryhmäteos Lasten- ja nuorten kulttuuritalo Villa Artun verkkosivuille

Ryhmäteos verkossa: Mun Paikka 

Osallistumisohjeet niille, jotka haluavat osallistua: 

 • Luokka arpoo yhden piirustuksen mukaan Villa Artun verkkosivuille. 
 • Kuvalupa pyydetään huoltajilta sähköisesti. Tähän tulee tarkemmat ohjeet myöhemmin. 
 • Otetaan kuva luvan saaneen oppilaan piirustuksesta. 
 • Ohjeet kuvan ottamiseksi: 
 • Esimerkiksi pädi on hyvä kuvanottoväline. 
 • Paras kuva syntyy luonnonvalossa, kun valo on mahdollisimman tasaista ja kuvan pintaan ei synny varjoja. 
 • Kannattaa kuvata joko kuvan yläpuolelta tai niin, että kuva on seinälle ripustettuna. 
 • Kuvia ei käsitellä. 
 • Kuva ja kuvatiedot viedään sähköisesti alustalle, josta ne pienen käsittelyn jälkeen viedään Villa Artun verkkosivuille. Tähän tulee tarkempi ohjeistus myöhemmin. 

Kohtaaminen 2 -tuntiohjelma

Kesto: 45 min  

 • Teoskatselmus oppaan ohjauksella. Piirustukset on ripustettu luokan seinälle teoskatselmusta varten. 
 • Opettaja voi halutessaan näyttää luokassa toisen laitteen, kuten pädin, avulla oppilaiden piirustuskokoelmaa. Tällöin opettaja pääsee uudella laitteella teams-kokoukseen jo annettua, samaa linkkiä käyttämällä. Kannattaa huomioida, että samanaikaisesti tulee pitää vain yhdessä laitteessa äänet päällä, jotta ääni ei ala kiertämään luokassa.    
 • Lisää tietoa liittyen mm. VTS-menetelmään löytyy Kaikuu-käsikirjasta 
 • Kokeile luokkasi kanssa VTS-menetelmää hyödyntäen Kansallisgallerian moninaisia kokoelmateoksia Kansallisgallerian sivustolla: www.kansallisgalleria.fi   

Visual Thinking Strategies pähkinänkuoressa 

Mun Ateneum -ohjelmassa käytetään Visual Thinking Srtategies (VTS) menetelmää, jossa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Menetelmä perustuu strukturoituun keskustelurunkoon sekä osallistujien yksilölliseen huomioimiseen. Opas ohjaa keskustelua, joka käsittelee juuri niitä asioita, joita oppilaat itse havaitsevat kuvissa ja joista he haluavat puhua.  

Mitä kuvassa on meneillään?  
Mitä sellaista näet kuvassa, joka saa sinut sanomaan….? 
Mitä vielä voimme löytää?  

Vinkkejä tietotekniikkaan

Teams-kutsun linkin toimivuus kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen pajaa. Kokoukseen voi liittyä myös selaimen kautta. Kamera ja mikrofoni kytketään erikseen päälle Teams-alustan kautta. Tarkistathan, että kuva näkyy koko ryhmälle ja että äänet kuuluvat kaiuttimien kautta. Olisi hienoa, mikäli kuvayhteys saataisiin muodostettua niin, että ryhmä näkee oppaan ja opas osallistujat. Käytännössä voi olla, että opettajan tulee kuuluvuuden varmistamiseksi jakaa puheenvuoroja ryhmässä ja välillä myös toistaa osallistujien kysymyksiä tai kommentteja lähempänä mikrofonia. Ääni toimii parhaiten, kun luokassa on käytössä jabra-mikrofoni. 

Teams-vinkkejä
Teamsin äänihaasteisiin liittyviä asioita 

Mitä opittiin? -tuntiohjelma

Kesto: 20 min 

Oppilaat voivat tehdä tietovisan yksin tai ryhmissä omilta laitteilta. Oppilaat ja opettaja voivat tehdä lyhyen palautekyselyn Mun Ateneum -ohjelman päätteeksi. 

Mun Ateneum - palaute opettajilta

Tehtäväsivu

Mun Ateneum -tuntisuunnitelmassa mainitut tehtävät on koottu yhdelle sivulle.

Aloitetaan!