Mun Ateneum -etäopetukseen osallistuneita oppilaita luokassa. Kuva: Laura Nissinen.

Mun Ateneum

Tervetuloa Mun Ateneum -ohjelmaan! Viisivaiheinen Mun Ateneum -ohjelma tarjoaa sadalle 5. ja 6. luokalle ympäri Suomen kaksi kohtaamista oppaan kanssa sekä haasteita supervoimien ja piirtämisen parissa. Ohjelmassa perehdytään Ateneumin taidemuseoon ja taidekokoelmaan. Taideteosten kautta sukelletaan erilaisiin teemoihin, kuten luonnon ja ihmisen väliseen suhteeseen.

Yhteystiedot 

Ota yhteyttä: 

E-mail: inka.yli-tepsa@ateneum.fi  

Tuottaja Inka Yli-Tepsa, p. 0294 500 321

Yhteistyössä Helsingin Sanomien Lasten uutiset

Ohjelmaan osallistuminen on kouluille maksutonta. Kiitos tästä kuuluu yhteistyöllemme Helsingin Sanomien Lasten uutisten kanssa.

 ”Lasten uutiset haluaa tukea lasten varhaissivistystä ja vastata lasten tiedonjanoon innostavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Mun Ateneum -ohjelma tukee hienosti näitä tavoitteita, joten yhteistyö Ateneumin kanssa tuntui heti luontevalta ja oikealta”

Lasten uutisten toimituksen esihenkilö Fanny Fröman

Tutustu Lasten uutisiin

Opettajan ohjeet

Mun Ateneum -tuntiohjelmat 

 1. Virittäytyminen tehdään itsenäisesti luokassa 
 2. Kohtaaminen 1 tehdään yhdessä Ateneumin oppaan kanssa 
 3. Piirustushaaste tehdään itsenäisesti koulussa 
 4. Kohtaaminen 2 tehdään yhdessä Ateneumin oppaan kanssa 
 5. Mitä opittiin? -vaihe tehdään itsenäisesti koulussa

Virittäytyminen -tuntiohjelma 

Kesto: 45 min 

 • Luokka tekee itsenäisesti virittäytymisen vaiheen ennen ensimmäistä kohtaamista oppaan kanssa. Virittäytymiseen kuuluu videon katsominen, oppaisiin tutustuminen ja supervoimahaasteen tekeminen. Kaikki materiaalit löytyvät verkkosivujen tehtäväsivulta.
 • Oppilaille varataan yksi A4-kokoinen paperi /oppilas ja kynät (esim. tussit, lyijykynät, puuvärit tai liidut). Tämän lisäksi oppilaat tekevät supervoimahaasteen omilta laitteilta (yksi laite: pädi, tietokone / ryhmä).
 • Oppilaat jaetaan 3-4-hengen ryhmiin. Ryhmät katsovat supervoimahaasteen ohjeet ja kysymykset keskustelua varten omilta laitteilta. Aluksi käydään keskustelu. Tämän jälkeen kirjoitetaan omat supervoimat paperille.  
 • Oppilaiden supervoimat ripustetaan luokan seinälle kaikkien nähtäviksi. Luokka keskustelee supervoimista ja tunnistaa luokan yhteisen supervoiman. 
 • Supervoimia käytetään Mun Ateneum -ohjelman seuraavissa vaiheissa. 

Kohtaaminen 1 -tuntiohjelma

Kesto: 45 min  

 • Ensimmäinen kohtaaminen tapahtuu oppaan ohjauksessa.
 • Teams-kokous, kutsu kokoukseen lähetetään varauksen yhteydessä.  
 • Oppilaat tarvitsevat 6B-lyijykynät (lähetetty etukäteen luokalle) ja A3-paperia piirtämistä varten.
 • Taidekuvan tarkastelussa voidaan käyttää myös kyniä ja paperia. Ne kannattaa ottaa esille jo etukäteen. 
 • Ennen kohtaamista opettaja voi muistuttaa oppilaita seuraavasta: 
 • Supervoimista voi olla apua myös taiteen katsomisessa ja kokemisessa!   
 • Ennen ensimmäistä kohtaamista oppaan kanssa voitte  jo miettiä, miten luokan supervoimilla voisi katsoa taidetta? Tuoko supervoimat kykyä pysähtyä tarkkailemaan, lennokkuutta käydä keskustelua veistoksen hahmon kanssa tai taitoa melkein kuulla, miltä maisemateoksen sisällä kuulostaa?  

Tunnin kulku: 

 • Alkukeskustelu ja taidekuvien tarkastelua oppaan ja oppilaiden välillä.   
 • Piirustuslämmittelytehtäviä oppaan ohjauksella. 6B-lyijykynät löytyvät luokalle etukäteen lähetetystä materiaalipaketista. Opettaja voi halutessaan näyttää luokassa toisen laitteen, kuten pädin, avulla oppilaiden piirtämistä. Tällöin opettaja pääsee uudella laitteella teams-kokoukseen jo annettua, samaa linkkiä käyttämällä. Kannattaa huomioida, että samanaikaisesti tulee pitää vain yhdessä laitteessa äänet päällä, jotta ääni ei ala kiertämään luokassa.    
 • Opas kertoo, mitä seuraavassa  Mun Ateneum -ohjelman vaiheessa tehdään.  
 • Toiminnallinen palaute.  

Vinkkejä tietotekniikkaan

Teams-kutsun linkin toimivuus kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen pajaa. Kokoukseen voi liittyä myös selaimen kautta. Kamera ja mikrofoni kytketään erikseen päälle Teams-alustan kautta. Tarkistathan, että kuva näkyy koko ryhmälle ja että äänet kuuluvat kaiuttimien kautta. Olisi hienoa, mikäli kuvayhteys saataisiin muodostettua niin, että ryhmä näkee oppaan ja opas osallistujat. Käytännössä voi olla, että opettajan tulee kuuluvuuden varmistamiseksi jakaa puheenvuoroja ryhmässä ja välillä myös toistaa osallistujien kysymyksiä tai kommentteja lähempänä mikrofonia. Ääni toimii parhaiten, kun luokassa on käytössä kokousmikrofoni. 

Teams-vinkkejä
Teamsin äänihaasteisiin liittyviä asioita 

Piirustushaaste -tuntiohjelma

Kesto: 90 min 

 • Piirustushaaste tehdään yhdessä luokan kanssa ennen toista kohtaamista oppaan kanssa. 
 • Ennen piirtämistä tarkastellaan taidekuvia. Opettajan kannattaa käyttää valkokangasta, jotta taidekuvat näkyvät oppilaille isompana. Materiaalit tähän löytyvät verkkosivujen tehtäväsivulta.
 • Piirtäessä käytetään Ateneumin lähettämiä 6B-lyijykyniä ja lehtiön papereita. Lisäksi luokan puuvärejä. Paperit kannattaa kiinnittää maalarinteipillä alustoihin (esim. kartonki- tai pleksialustat), jotta piirtäminen ulkona onnistuu. 
 • Lähdetään ulos piirtämään. Ohjeet piirustushaasteeseen löytyvät Mun Ateneum -tehtäväsivuilta. 
 • Jokaisesta piirustuksesta otetaan valokuva.
 •  Valokuvat viedään Flinga-alustalle. Oppaanne lähettämässä sähköpostissa on myös Flinga-linki.
 • Lopuksi piirustukset asetetaan luokan seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin syntyy luokan yhteinen piirustuskokoelma. 

Kohtaaminen 2 -tuntiohjelma

Kesto: 45 min  

 • Toinen kohtaaminen tapahtuu oppaan ohjauksessa.
 • Teams-kokous, kutsu kokoukseen lähetetään varauksen yhteydessä.  
 • Tapaamisen alussa piirustushaasteessa syntyneitä piirustuksia katsotaan yhdessä oppaan kanssa.
 • Toisessa kohtaamisessa taidekuvaa tarkastellaan VTS-menetelmää hyödyntäen.
 • Lisää tietoa liittyen mm. VTS-menetelmään löytyy Kaikuu-käsikirjasta 
 • Valmistautukaa toiseen kohtaamiseen valitsemalla kaksi teoskuvaa. Kuvavaihtoehdot löydätte tehtäväsivulta Kohtaaminen 2 -otsikon alta.

Mun Ateneum -ohjelmassa käytetään Visual Thinking Srtategies (VTS) menetelmää, jossa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Menetelmä perustuu strukturoituun keskustelurunkoon sekä osallistujien yksilölliseen huomioimiseen. Opas ohjaa keskustelua, joka käsittelee juuri niitä asioita, joita oppilaat itse havaitsevat kuvissa ja joista he haluavat puhua.  

Mitä kuvassa on meneillään?  
Mitä sellaista näet kuvassa, joka saa sinut sanomaan….? 
Mitä vielä voimme löytää?  

Vinkkejä tietotekniikkaan

Teams-kutsun linkin toimivuus kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen pajaa. Kokoukseen voi liittyä myös selaimen kautta. Kamera ja mikrofoni kytketään erikseen päälle Teams-alustan kautta. Tarkistathan, että kuva näkyy koko ryhmälle ja että äänet kuuluvat kaiuttimien kautta. Olisi hienoa, mikäli kuvayhteys saataisiin muodostettua niin, että ryhmä näkee oppaan ja opas osallistujat. Käytännössä voi olla, että opettajan tulee kuuluvuuden varmistamiseksi jakaa puheenvuoroja ryhmässä ja välillä myös toistaa osallistujien kysymyksiä tai kommentteja lähempänä mikrofonia. Ääni toimii parhaiten, kun luokassa on käytössä kokousmikrofoni. 

Teams-vinkkejä
Teamsin äänihaasteisiin liittyviä asioita 

Mitä opittiin? -tuntiohjelma

Kesto: 20 min 

Oppilaat voivat tehdä tietovisan yksin tai ryhmissä omilta laitteilta. Oppilaat ja opettaja voivat tehdä lyhyen palautekyselyn Mun Ateneum -ohjelman päätteeksi. 

Mun Ateneum – palaute opettajilta

Annettua palautetta käytetään Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa: OMA Ateneum – Osallisuus ja monialainen oppiminen koulun ja taidemuseon yhteistyössä. Koko hankkeen tavoitteena on rakentaa jokaiselle oppilaalle osallisuutta taiteeseen ja taiteen keinoin sekä oppia taiteen kautta oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia rakentaen. Miten käsityksesi mukaan näissä tavoitteissa onnistuttiin? Kuvaile havaintojasi omasta ja oppilaiden näkökulmista ja perustele käsityksiäsi.

Tehtäväsivu

Mun Ateneum -tuntisuunnitelmassa mainitut tehtävät on koottu yhdelle sivulle.

Aloitetaan!

Mun Ateneum -käsikirja

Olemme luoneet osallistavan etäopetuksen käsikirjan museoille ja muille kulttuurilaitoksille.

OPPILAIDEN KOKEMUKSIA HANKKEESTA

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Videolla Katajanokan ala-asteen oppilaat ja opettaja kertovat kokemuksistaan hankkeen parissa.