Kuva: Helka Miettunen

Kaikuu – suomea Ateneumissa

Kaikuu – suomea Ateneumissa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kehityshanke. Kaikuun kumppaneita ovat Helsingin aikuisopisto, Suomen museoliitto ja Selkokeskus.

Kaikuu-kierrosten lähtökohtana on tasavertainen vuorovaikutuksellinen kohtaaminen ja mahdollisuus kertoa jotakin itselle tärkeää. Kierrokset tapahtuvat vuosien 2020-2021 aikana ja ne järjestetään yhteistyössä Helsingin aikuisopiston oppilasryhmien sekä muiden selkokielestä hyötyvien kävijäryhmien kanssa. Menetelminä käytetään VTS – Visual Thinking Strategies – eli Keskusteleva kuvantarkastelu -menetelmää sekä selkokieltä.

Hankkeessa on toteutettu valtakunnallisesti jalkautettava ja vapaasti hyödynnettävissä oleva Kaikuu –työkalupakki museo- ja opetusalan ammattilaisten sekä ryhmänohjaajien käyttöön.

Yhteinen Kaiku

Käsikirja osallistaviin ja selkokielisiin
opastuksiin museoissa

Kaikuu on käyttäjälähtöinen konsepti ryhmille, jotka tarvitsevat museokäynnin tueksi helpotettua suomen kieltä. Kaikuun keskiössä on voimauttavan kävijäkokemuksen tuottaminen osallistavan keskustelun avulla.