Turnerande utställningar

Aimo Kanerva: Vinterlandskap, Otalampi, 1951–1952. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Stilla Skönhet

15.2–16.8.2020
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm

Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm presenterar utställningen som visades på konstmuseet Ateneum 14.6–6.10.2019, men i en version med tyngdpunkt på svensk konst.

Bekanta dig med utställningen
Helene Schjerfbeck: Cirkusflickan (1916).

Modern Women

Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman & Ellen Thesleff

27.8.2020–2.1.2021
Kunstforeningen GL STRAND, Köpenhamn

Utställningen presenterar fyra finländska, kvinnliga konstnärer från början av 1900-talet: Helene Schjerfbeck (1862–1946), Sigrid Schauman (1877–1979), Ellen Thesleff (1869–1954) och Elga Sesemann (1922–2007).

Bekanta dig med utställningen