Turnerande utställningar

Fanny Churberg, Höstligt månsken, 1878

Creating the Self

6.12.2019 – april 2020
Konstmuseet Kumu, Tallinn

Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art är ett samprojekt mellan Konstmuseet Kumu i Estland och Konstmuseet Ateneum. Utställningarna ingår i ett omfattande forsknings- och utställningsprojekt som presenterar estniska och finländska kvinnliga konstnärers verk från perioden 1850–1950.

Bekanta dig med utställningen