På kommande

Utställningen Kupka, Pioneer of abstraction på Grand Palais, Paris. Utställningsarkitektur: Véronique Dollfus. © Rmn-Grand Palais / Bild: Didier Plowy

František Kupka

Tjecken František Kupka (1871–1957) är känd som den abstrakta konstens pionjär. Genom en retrospektiv över målaren som hade en lång karriär i Paris får vi en inblick i den västerländska konstens historia: porträtt som går igenom skiftesrika förändringar mot ett alltmera abstrakt uttryck.  Kupkas konst har beskrivits som ”modern färgpoesi”. Den stora, internationella utställningen täcker konstnärens hela karriär från 1890-talet fram till 1950-talet.

Bekanta dig med utställningen
Aimo Kanerva: Vinterlandskap, Otalampi, 1951–1952. Finland’s Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finland’s Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Stilla skönhet

Det som förenar Nordens och Östasiens konst är synen på vardagens skönhet och närheten till naturen. Utställningen presenterar parallellt bildkonst, arkitektur, keramik och textilkonst från finska och svenska samlingar, från mingei-museet i Tokyo (The Japan Folk Crafts Museum) och The Museum of Modern Art i Hayama.

Bekanta dig med utställningen
Medusa Rondanini. Helsingfors universitet. Bild: Timo Huvilinna, Helsingfors universitetsmuseum

Iconic Works

I utställningen riktar internationella nutidskonstnärer blickarna på den europeiska konstens berömdaste och mest älskade verk. Utgångspunkten är den epok på 1800-talet då Europas mest kända museer grundades exempelvis i London, Paris, Berlin, München och Dresden. Hur har museerna och deras val bidragit till att verk som hade skapats under tidigare sekler såsom Mona Lisa i Louvren, Sixtinska Madonnan i Dresden, eller Nattvakten på Rijksmuseum har blivit ikoner?

Bekanta dig med utställningen