Tietosuoja­seloste

Ateneumin taidemuseo noudattaa toiminnassa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa siitä, kuinka käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja.

Kansallisgallerian tietosuojaseloste

Ateneumin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa. Kansallisgallerian tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee ja suojaa henkilötietoja

Luovuttamalla henkilötietojasi Kansallisgallerialle, johon kuuluvat Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseot, kokoelmahallintaosasto, talous- ja hallintaosasto, Ateneumin ystävät ry sekä Valtion taideteostoimikunta, hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Henkilöllä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Henkilöillä on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Ohjeet näistä löytyvät sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät Kansallisgallerian tietosuojalausekkeesta.

Lue tietosuojaseloste Kansallisgallerian sivuilta

Tietoa Ateneumin verkkosivuilla käytetyistä evästeistä.

Ateneumin ystävät

Ateneumin ystävät ry on itsenäinen yhdistys, joka toimii tiivissä yhteistyössä Kansallisgallerian ja Ateneumin taidemuseon kanssa. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Ateneumin ystävät ry käsittelee ja suojaa jäsenrekisteriinsä kuuluvien henkilöiden henkilötietoja.

Ateneumin ystävien uutiskirjeen tietosuojaseloste

Ateneumin ystävät ry:n jäsenrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Henkilötietolaki 523/1999

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ateneumin ystävät ry, Y-tunnus 0920597-7
Kaivokatu 2, 0010 Helsinki
Puh. 040 171 9911
ystavat [a] ateneum.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emma Valjakka, tuottaja
Kaivokatu 2, 0010 Helsinki
Puh. 040 171 9911
ystavat [a] ateneum.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Yhdistyslain mukaan Ateneumin ystävät ry:n hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisteristä vastaa yhdistyksen tuottaja.

Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsenpostitukseen ja -tiedotukseen. Tietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kenenkään ulkopuolisen tai kolmannen osapuolen käyttöön.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, organisaatio, puhelinnumero, osallistuminen yhdistyksen toimintaan (osallistujalistojen hallinnointi yhdistyksen retkillä)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja siirretään MailChimp-nimiselle tietojenkäsittelijälle ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yhtä vahvaa yksityisyydensuojaa kuin Euroopassakin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietotietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

Tarkistusoikeus

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tiedot.
Ota yhteyttä yhdistyksen tuottajaan, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset tai epätarkat tiedot tai täydentää puutteellisia tietoja.

Ota yhteyttä yhdistyksen tuottajaan, yhteystiedot yllä.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoa ja perua suostumuksensa, mikäli käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen.
Ota yhteyttä yhdistyksen tuottajaan, yhteystiedot yllä.

Tarpeettomien tietojen hävittäminen

Yhdistys poistaa tarpeettomaksi käyneet tiedot, kun ne ovat toiminnan kannalta käyneet tarpeettomiksi.