Porträttet av republikens president Niinistö ställs ut på Ateneum

Porträttet av republikens president Sauli Niinistö ställs ut på konstmuseet Ateneum tisdagen den 5 juni. Porträttet kan ses på museet fram till den 2 september 2018, varefter det flyttas tillbaka till sessionssalen för presidentföredragningar i Statsrådsborgen.

Porträttet ställs ut på konstmuseets andra våning i arkivsalen i anslutning till utställningen Historier inom finsk konst. Porträttet kan ses under Ateneums normala öppettider med inträdesbiljett eller museikort. Barn och unga under 18 år har alltid fritt inträde till museet. Alla besökare har fritt inträde till museet onsdagen den 6 juni kl. 10–20.

Porträttet av republikens president Sauli Niinistö avtäcktes i sessionssalen för presidentföredragningar i Statsrådsborgen fredagen den 4 maj. Porträttet är en mosaik av hundra mindre verk som har gjorts av hundra konstnärer som är verksamma i Finland – grafiker, skulptörer, konstmålare samt video-, performance- och fotokonstnärer. Konstnärerna representerar en yngre konstnärsgeneration. Det samfundskonstnärliga porträttet har producerats av bildkonstnärerna Atro Linnavirta och Anita Naukkarinen.

Mer om ämnet:
Porträttet av republikens president Sauli Niinistö offentliggjordes (pressmeddelande 4.5.2018)
Porträtten av president Niinistö och tidigare presidenter (statsrådets webbplats, på finska)

Bild: Porträttet av republikens president Sauli Niinistö, 2017. Finska staten. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen