Museet är öppet dagen före midsommarafton 22.6 kl. 10–17.