Möten – Historier inom finsk konst

KL. 17–18

Konstnärer som är representerade i utställningen Historier inom finsk konst presenterar verk som finns framme och om hur konstverk blir till. Konstnärsträffarna arrangeras framför verken i utställningssalarna. Intervjuernas längd är ca 45 minuter och ger plats också för frågor från publiken. Språk: finska.

Paul Osipow: Crunch, 1965–1966. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Paul Osipow: Crunch, 1965–1966. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

27.9 Målaren Paul Osipow, intervjuare är konstkritiker, kurator Timo Valjakka. Historier inom finsk konst, bottenvåningen, sal 5.

Helena Pylkkänen: Giannicolo, 1976. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen

Helena Pylkkänen: Giannicolo, 1976. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen

11.10 Skulptör Helena Pylkkänen, intervjuare är Ateneums amanuens Anu Utriainen. Historier inom finsk konst, bottenvåningen, sal 4.

Inträde med museets inträdesbiljett eller museikort. Fritt inträde för medlemmar av Ateneums vänner: be att få en inträdesdekal vid kassan.