Magnus Enckell – kuratorföreläsning – Riitta Ojanperä

 

To 4.2.2021 kl. 18

Temat är Ylösnousemus ja muut monumentaalityöt (Uppståndelsen och andra monumentalverk). Föreläsare är en av utställningens kuratorer, chefen för samlingsförvaltningen vid Finlands Nationalgalleri, FD Riitta Ojanperä.

I Ateneumsalen. Språk: finska. Inträde med museets inträdesbiljett, museikort eller Ateneums vänners medlemskort.

Bild: Magnus Enckell, Uppståndelsen, skiss till altartavlan i Tammerfors domkyrka (1906). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Filands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.