Gratisdag för unga och studerande


KONST ÅT OSS! GRATISDAG FÖR UNGA OCH STUDERANDE
kl 10­–20

Fritt inträde med studiekort och för personer under 25 år.
Pågående utställningar: Urbana möten, Not Vital och Historier inom finsk konst.
Delta i konstverkstaden Stadskasse kl. 16–19, tekniken är monotypi på tygkasse.
Dessutom guidningar.

Bild: Harry Henriksson: Centralgatan, 1945. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen