History Wipes? Paneldiskussion

Kl. 18.00–19.30, Ateneumsalen

Paneldiskussion om identitet, makt och kultur. Konstnär Adel Abidin, museichef Susanna Pettersson, Sitras prognostiseringsexpert Mikko Dufva samt unga personer från Helsingfors bildkonstskola samtalar kring utställningen History Wipes. På finska och engelska.

Med inträdesbiljett eller museikort.

Se även Konst åt oss! och Ateneumklubben också 28.3.

Bild:
Adel Abidin: Vi kom för att döda din far (2018). Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.