Historier inom finsk konst, föreläsningsserie


Kl. 17–17.45 i Ateneumsalen

Ateneumsalen. Under höstens föreläsningarna experterberättar om olika konstnärer vars verk ingår i utställningen Historier inom finsk konst. Under föreläsningarna ska vi också ta en titt bakom konstmuseets kulisser och se hur museet arbetar: hurdan är konstverkets väg till en utställning?

På finska. Längd 45 minuter.

To 6.9 Amanuens Anu Utriainen: Elga Sesemann (1922–2007)
To 13.9 Intendent Anna-Maria von Bonsdorff: Helene Schjerfbeck (1862–1946)
To 20.9 Ett konstverks väg till en utställning. Vad allt sker med en målning som skickas till en utställning? Ansvaring museitekniker Isa Päivinen, samlingsregistrator Satu Rantala och papperkonservator Liisa Kantanen berättar.
Ons 26.9 Konsthistoriker Marja Lahelma: Akseli Gallen-Kallela (1865–1931)
To 11.10 En blick under konstverkets yta. Vad avslöjar en teknisk röntgenundersökning om en målning? Specialforskare Seppo Hornytzkyj och konservator Katariina Johde berättar.

Inträde med museets inträdesbiljett eller museikort. Fritt inträde för medlemmar av Ateneums vänner: be att få en inträdesdekal vid kassan.