Gästföreläsning – Konstens etik

On 10.2.2021 kl. 18–19.30

Konstuniversitetet Sibeliusakademins Musik och filosofi-serie besöker Ateneum. Temat är Konstens etik. Föreläsare FD Hemmo Laiho, Åbo universitet (Turun yliopisto). MuD Annika Konttori-Gustafsson från Sibeliusakademin medverkar (piano).

I Ateneumsalen. Språk: finska. Inträde med museets inträdesbiljett, museikort eller Ateneums vänners medlemskort.

Bild: Magnus Enckell: Bebådelsen, kopia efter Leonardo da Vinci (1895). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.