Föreläsningsserien Visioner och oenigheter

Visioner, oenigheter och tvärkonstnärlighet – 170 år av bildkonstnärlig utbildning

Konstmuseet Ateneums och Konstuniversitetets Bildkonstakademis föreläsningsserie.

kl. 17–19 Ateneumsalen
På finska. Inträde för priset av en museibiljett eller med museikortet.

Ons 7.2 Visioner

Ons 7.3 Oenigheter

Ons 4.4 Tvärkonstnärlighet