Finale Fantastico!

Kl. 11–14 Non-stop-verkstad (i verkstaden, 2 våningen). Commedia dell’arte – ståltrådsskulptur.

Kl. 12–13 Ateneumsalen. Konsthistoriker Antonella Perna: Felice Casorati’s (1883–1963) work in the context of the New Realism. A singular position. Språk: engelska.

Kl. 13 Guidning av utställningen på finska.

Kl. 14–15 Mitt favoritverk: utställningens experter och Ateneumanställda berättar om sina favoriter i utställningen. I utställningssalarna.
– Arkiv- och bibliotekschef Hanna-Leena Paloposki (på finska)
– Museiövervakare Laura Paavola (på finska)
– Museiguiden Saara Seppälä (på finska)
– Konsthistoriker Antonella Perna (på engelska)

Med museets inträdesbiljett eller museikort.