Fantastico! föreläsningsserie

i Ateneumsalen

To 17.5 kl. 17–18 Kuratorföreläsning: intendent Teijamari Jyrkkiö berättar om utställningen. Språk: finska.

Ons 23.5 kl. 18–19 Specialforskare Erkki Anttonen: Modernistinen uusrealismi maailmansotien välisenä aikana. Språk: finska.

To 24.5 kl. 17–18 Arkiv- och bibliotekschef Hanna-Leena Paloposki: Taidetta, näyttelyjä ja matkoja. Suomen ja Italian kuvataidesuhteet maailmansotien välisenä aikana. Språk: finska.

Ons 6.6 kl. 17–18 Art Historian Antonella Perna: Felice Casorati’s (1883–1963) work in the context of the New Realism. A singular position. Språk: engelska.

Med museets inträdesbiljett eller museikort.