Auguste Rodin –temadag

Auguste Rodin: Danaidi, 1885, denna marmor 1889. Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis

Auguste Rodin: Danaidi, 1885, denna marmor 1889. Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis

Inträde med museets inträdesbiljett.

Fokus på Auguste Rodin, kl. 10.30–15.30 Ateneumsalen.
Inläggen är på finska och engelska.
10.30 Bildhuggarkonstens olika tekniker (på finska)
11.00 Introduktion till Auguste Rodins utställning, en av Ateneums guider (på finska)
11.30 Seminariet öppnas, intendent Timo Huusko (på finska och engelska)
11.40 In Rodin’s Studio, Antoinette Le Normand-Romain, Conservateur general du patrimoine, director of the Institut national d’histoire d’art, France (på engelska)
12.25 Kort paus
12.35 Rodin och Finland, docent Liisa Lindgren (på finska)
13.10 Paus. Under pausen visas en video om olika skulpturtekniker i Ateneumsalen.
14.00 Rodin i Sverige, Linda Hinners, Ph. D., Curator, Paintings and Sculpture, Nationalmuseum, Stockholm (på engelska)
14.30 ”Fransyskan” Madeleine Jouvray, Laura Gutman, Art Historian, Iclea (på engelska)
15.00–15.30 Avslutande diskussion (på finska och engelska)

kl. 11–14 Nonstop-verkstad under skulptören Enni Kalilainens ledning, i verkstaden

kl. 13 Allmänna guidningar av Auguste Rodin -utställningen i utställningssalarna