Ateneum Tema: Magnus Enckell 150 år

 

Lö 14.11 kl 13–16

I Ateneumsalen. Språk: finska. Inträde med museets inträdesbiljett, museikort eller Ateneums vänners medlemskort.

kl 13–13.45 kammarmusikkonsert, Sibeliusakademin

kl 14.15–16 Hur blev Magnus Enckell Enckell? Som moderator för expertpanelen fungerar en av utställningens kuratorer, Ateneums intendent, FD Anna-Maria von Bonsdorff. I diskussionen deltar konsthistoriker Juha-Heikki Tihinen, Marja Lahelma och Riikka Stewen.

 

Bild: Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands nationalgalleri / Hannu Pakarinen