Ateneum goes Helsinki Pride

Onsdag 29.6.2016

kl. 17: Queerguidning i Alice Neels utställning (på finska)

kl. 18: Diskussionskväll – Genusmångfald i konsten
Alice Neel beskrev också hbtiq-personer i sina målningar. Kan man se genusmångfald i den finska samtidskonsten, och om man kan det, hur framkommer den? Hurdana normer, antaganden eller tabun som är förknippade med genusrepresentation förekommer inom olika konstgrenar?

Plats: museets bottenvåning, sal 3, ingång från biljetthallen. Fritt inträde!

I samarbete med Transforces, Seta ry/Transstödcentrum, HeSeta ry och Helsinki Pride.

Torsdag 30.6.2016

kl. 17: Queerguidning i Historier inom fisnk konst utställningen (på finska)
kl. 17
: Queerguidning i Alice Neels utställning (på engelska)

Fritt inträde till diskussionskväll. Inträde till guidningar med museets inträdesbiljett.

Logo_helsinki_pride_teksti_RGB