Alice Neel och porträtt i konsten-seminarium

Lördag 24.9 kl. 11-15

Seminariet fokuserar på den skickliga porträttören Alice Neels målningar samt på porträtt och självporträtt i konsten i allmänhet. Inträde med museets inträdesbiljett eller museikort. Seminariets språk är finska och engelska.

 

PROGRAM

11.00     Seminariet öppnas
Museichef Susanna Petterson, Konstmuseet Ateneum. På engelska.

11.10    ”There are no whole truths. All truths are half-truths”. Alice Neel in the Modernist Era.
Curator Jeremy Lewison
På engelska.

12.10    All too Human – The Perverse Poetics of Alice Neel’s ”Pictures of People”
FD Marja Lahelma
På engelska.

Alice Neel är främst känd för sina porträtt där hon avbildar såväl vanliga människor som berömdheter. I föredraget granskas det fascinerande sätt på vilket hennes målningar både influeras av och tar avstånd ifrån de traditionella porträtten.

13.00    Paus

13.30    Bildkonstnären har ordet: Om porträtt och självporträtt
Bildkonstnär Pauliina Turakka Purhonen intervjuas av Satu Itkonen, chef för publikarbete, Konstmuseet Ateneum. På finska.

14.15    Synpunkter på porträtt och självporträtt i Ateneums samlingar
Amanuens Anu Utriainen, Konstmuseet Ateneum. På finska.

14.45    Avslutande diskussion På finska och engelska.

15.00    Kurator Jeremy Lewison guidar Alice Neels utställning.
På engelska.

Museet är öppet till kl. 17.00.

Guidningarna i utställningen
12.00-12.45    Guidning av Alice Neels utställning på engelska
13.00–13.45    Guidning av Alice Neels utställning på finska