Ateneumin Taiteilijatakki – arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on Ateneumin taidemuseo (jäljempänä Ateneum). Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla äänestykseen osanottaja sitoutuu noudattamaan arvonnan sääntöjä.

2. Kampanja-aika

15.6. – 7.8.2016

3. Mistä on kyse

Äänestykseen osallistuja valitsee ateneum.fi/taiteilijatakki -sivulla olevista Taiteilijatakeista mielestään parhaimman uniikin toteutuksen. Kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan Taiteilijatakki.

4. Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai kampanjan järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät.

5. Palkinto ja palkinnon arvonta

Kaikkien osallistujien kesken arvomme uniikin Taiteilijatakin.

Palkinto luovutetaan Ateneumissa arvonnan voittajalle tai toimitetaan postitse osallistujan antamaan postiosoitteeseen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi taikka muuhun tavaraan tai palveluun. Ateneum ei vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

6. Henkilötiedot

Osallistujan henkilötietoja käytetään vain arvonnan järjestämisessä. Osallistujan henkilötietoja ei tallenneta Ateneumin pysyvään suoramarkkinointirekisteriin.

Arvonnan voittajan nimi ja kuva voidaan julkaista Ateneumin verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.

Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa, esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

8. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan, osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Arvontaan ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos arvontaa ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää arvonnasta, ota yhteyttä: ainfo.fi@ateneum.fi