Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Vår konstsamling

I Konstmuseet Ateneum finns landets äldsta och mest omfattande konstsamling. Den berättar inte bara historien om finsk konst, utan också hur det finska konstfältet har byggts upp.

En diger samling 

Konstmuseet Ateneum har Finlands största samling målningar och skulpturer. Totalt har vi närmare 30 000 nationalskatter i samlingarna. Konstmuseet Ateneums samlingar följer upp den finländska konstens utveckling från 1700-talets rokokoporträtt ända till 1900-talets experimentella strömningar. Ateneums representativa internationella konstsamling omfattar totalt över 650 verk.  

De tidigaste exemplen på målarkonst i Ateneums samlingar utgörs av porträtt från romantiken, Düsseldorfskolans landskap, intryck från Paris omkring sekelskiftet 1900, realismens intåg samt de mest utsökta målningarna från symbolismen den finska guldåldern. Det är dessa strömningar som för fram till 1900-talets början då den finländska konstens uttrycksformer vidgades. I den finländska expressionismen, impressionismen, kubismen och surrealismen reflekteras de internationella influenserna.  

I Ateneums samlingar finns verk av konstnärer vars karriär inleddes så sent som på 1960-talet, och de nyaste är faktiskt från de allra senaste åren.  

Konstmuseet Ateneum har också landets största och mest omfattande samling finländsk konstgrafik från slutet av 1800-talet till våra dagar. Dessutom omfattar Ateneums samlingar ett representativt urval nordisk och europeisk grafik. Den största enskilda samlingen utgörs av japanska träsnitt.  

Museets digra samling teckningar, tecknade skisser, akvareller och skissböcker ger en representativ bild av den finländska konstens historia fram till våra dagar. Denna del av samlingen är utomordentligt viktig för den finländska konstforskningen. I samlingarnas flera hundra skissböcker finns material av ovärderlig vikt för forskningen och de visar bland annat hur konstnärerna arbetade. 

Ateneums konstverk på resa

Konstverkslån är en viktig del av museiarbetet. Från Ateneums samlingar lånas 300–600 verk ut till olika utställningar varje år. Låneverksamhetens syfte är att ge verk som ingår i Ateneums samlingar en så stor publik som möjligt, både i hemlandet och utomlands.

Läs mera om utlåningen

Samlingen växer  

De senaste förvärven till samlingen 

Konstmuseet Ateneums samling utökas varje år, endera genom museets egna förvärv eller genom donationer. Museets förvärv kompletterar tidigare helheter eller stärker vissa tidsperioder i samlingarna. Avsikten är också att få nya aspekter på den bild man fått av en redan känd konstnärs produktion.  

Under de senaste åren har fokus beträffande förvärv bland annat legat på att öka antalet verk av kvinnliga konstnärer och att köpa in verk som beskriver det urbana livet i Finland på 1900-talet. Förvärv görs också med tanke på kommande specialutställningar.  

Donationer av Väinö Kunnas dotter

Donerad 2021

Finlands Nationalgalleri fick år 2021 tre oljemålningar av Väinö Kunnas som donation av konstnärens dotter.

 Åskväder och hetta från år 1925 hör till Kunnas mest betydelsefulla tidiga stadsbilder. Verket företräder för gruppen Eldbärarna karakteristisk stadsromantik, och för Kunnas utmärkande, modig färganvändning.

Sotare (1928) är en ovanlig målning såtillvida, att den föreställer en representant för stadens arbetarklass. Sotaren har intressant nog avbildats som energisk och fräck.

Självporträtt med hatt (1928) presenterar konstnären som en bekymmerslös bohemisk, om än stiliserad, urban person. Alla tre verk kännetecknas av en estetisk effekt som byggs upp av de starka intill varandra liggande färgerna.

Mikko Oinonen: Torgscen i Paris, 1908.

Donerad 2021

Mikko Oinonens Torgscen i Paris (1908) är en känd målning från den tidiga färgmodernismens epok i Finland. Oinonen vistades då i Paris och studerade vid Académie Julien med stöd av Uno Staudinger i Helsingfors.

I målningen har Oinonen förevigat sig själv och sin vän Yrjö Ollila. Oinonen själv är den andre från höger med pipa i munnen bredvid en tysk estetikstuderande, och Ollila står med pipan i handen, andre från vänster längst fram. Både Oinonen och Ollila såg då bland annat höstsalongen i Paris och den finska avdelning som presenterades där hösten 1908. Oinonens produktion präglas ännu under den här perioden av mörka och tunga kompositioner. Efter sin andra Parisresa 1911–1912 övergick han till ett lättare och ljusare uttryck i Renoirs anda. Både Oinonen och Ollila anslöt sig till Septemgruppen som grundades 1912, och som hade den franska impressionismens och neoimpressionismens ideal som ledstjärna.

Det verk av Oinonen som presenteras här har ursprungligen ingått i Keirkners samling, och har sedan gått vidare till Wulffska samlingen.

Mikko Oinonen: Torgscen i Paris (1908). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Elga Sesemann: Stilleben med flaskor, 1945 

Förvärvad 2022

Elga Sesemann: Stilleben med flaskor, 1945. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Nationalgalleri/ Hannu Pakarinen

Elga Sesemanns oljemålning Stilleben med flaskor är i fråga om stämning och färgsättning ett mycket bra exempel på konstnärens tidiga verk från 1940-talet. Stillebenet är målat med tjocka och kraftiga penseldrag i expressionistisk anda. Motivet med liggande glasflaskor är bekant också från andra av hennes målningar, och de skapar en viss spänning i bilden.  Verket visades sannolikt på Sesemanns första separatutställning som hölls våren 1945 i Konstsalongen i Helsingfors. Stillebenet kompletterar väl Ateneums samling verk av Sesemann och är väl förankrat i de aktuella utställningsprojekten. 

Hilda Flodin: Gymnast, 1904 

Förvärvad 2021

Hilda Flodin: Gymnast (1904). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Elga Sesemanns oljemålning Stilleben med flaskor är i fråga om stämning och färgsättning ett mycket bra exempel på konstnärens tidiga verk från 1940-talet. Stillebenet är målat med tjocka och kraftiga penseldrag i expressionistisk anda. Motivet med liggande glasflaskor är bekant också från andra av hennes målningar, och de skapar en viss spänning i bilden.  Verket visades sannolikt på Sesemanns första separatutställning som hölls våren 1945 i Konstsalongen i Helsingfors. Stillebenet kompletterar väl Ateneums samling verk av Sesemann och är väl förankrat i de aktuella utställningsprojekten. 

Se på hela konstsamlingen 

Konstmuseerna Ateneums, Kiasmas och Sinebrychoffs samlingsverk är tillgängliga på Finlands Nationalgalleris webbsidor. Du kan endera söka på konstverkets titel eller årtal, på konstnärens namn eller rentav enligt motiv. Bilder på verk som saknar upphovsrätt kan laddas ned direkt från sidorna.  

Nationalgalleriets samlingssökning