Vår konstsamling

I Konstmuseet Ateneum finns landets äldsta och mest omfattande konstsamling. Den berättar inte bara historien om finsk konst, utan också hur det finska konstfältet har byggts upp.

En diger samling 

Konstmuseet Ateneum har Finlands största samling målningar och skulpturer. I samlingarna finns totalt över 4 300 målningar och över 750 skulpturer. Konstmuseet Ateneums samlingar följer upp den finländska konstens utveckling från 1700-talets rokokoporträtt ända till 1900-talets experimentella strömningar. Ateneums representativa internationella konstsamling omfattar totalt över 650 verk.  

De tidigaste exemplen på målarkonst i Ateneums samlingar utgörs av porträtt från romantiken, Düsseldorfskolans landskap, intryck från Paris omkring sekelskiftet 1900, realismens intåg samt de mest utsökta målningarna från symbolismen den finska guldåldern. Det är dessa strömningar som för fram till 1900-talets början då den finländska konstens uttrycksformer vidgades. I den finländska expressionismen, impressionismen, kubismen och surrealismen reflekteras de internationella influenserna.  

I Ateneums samlingar finns verk av konstnärer vars karriär inleddes så sent som på 1960-talet, och de nyaste är faktiskt från de allra senaste åren.  

Konstmuseet Ateneum har också landets största och mest omfattande samling finländsk konstgrafik från slutet av 1800-talet till våra dagar. Dessutom omfattar Ateneums samlingar ett representativt urval nordisk och europeisk grafik. Den största enskilda samlingen utgörs av japanska träsnitt.  

Museets digra samling teckningar, tecknade skisser, akvareller och skissböcker ger en representativ bild av den finländska konstens historia fram till våra dagar. Denna del av samlingen är utomordentligt viktig för den finländska konstforskningen. I samlingarnas flera hundra skissböcker finns material av ovärderlig vikt för forskningen och de visar bland annat hur konstnärerna arbetade. 

Se på hela konstsamlingen 

Konstmuseerna Ateneums, Kiasmas och Sinebrychoffs samlingsverk är tillgängliga på Finlands Nationalgalleris webbsidor. Du kan endera söka på konstverkets titel eller årtal, på konstnärens namn eller rentav enligt motiv. Bilder på verk som saknar upphovsrätt kan laddas ned direkt från sidorna.  

Nationalgalleriets samlingssökning

Ateneums konstverk på resa

Konstverkslån är en viktig del av museiarbetet. Från Ateneums samlingar lånas 300–600 verk ut till olika utställningar varje år. Låneverksamhetens syfte är att ge verk som ingår i Ateneums samlingar en så stor publik som möjligt, både i hemlandet och utomlands.

Läs mera om utlåningen

Samlingen växer  

De senaste förvärven till samlingen 

Konstmuseet Ateneums samling utökas varje år, endera genom museets egna förvärv eller genom donationer. Museets förvärv kompletterar tidigare helheter eller stärker vissa tidsperioder i samlingarna. Avsikten är också att få nya aspekter på den bild man fått av en redan känd konstnärs produktion.  

Under de senaste åren har fokus beträffande förvärv bland annat legat på att öka antalet verk av kvinnliga konstnärer och att köpa in verk som beskriver det urbana livet i Finland på 1900-talet. Förvärv görs också med tanke på kommande specialutställningar.  

Karin och Åke Hellmans donationssamling

Donerad 2019

Konstmuseet Ateneum fick år 2019 en betydande samlingsdonation av konstnärsparet Karin och Åke Hellmans arvingar. I donationen ingår totalt 35 verk av vilka 25 är oljemålningar av Åke Hellman och 10 verk av Karin Hellman. I donationen ingår dessutom 29 skissböcker av Åke Hellman och cirka hundra teckningar från åren 1939–1944, då han verkade som sjukvårdsman i vinter- och fortsättningskriget.  

Donationssamlingens konstverk täcker en cirka femtio år lång period, från 1950-talet till början av 2000-talet. 

Helmi Biese: Stormklipporna på Villinge, 1890-talet 

Donerad 2020

Helmi Bieses konstnärliga produktion präglas av ambitiösa landskap av stort format. Verket Stormklipporna på Villinge representerar just den här typen av stora landskapsmålningar som har ansetts höra till den symbolistiska fasen i hennes produktion. I Ateneums samlingar finns endast tre målningar av Biese samt ett självporträtt (en teckning).  

Utsikt från Pynikeåsen i fågelperspektiv förvärvades till samlingen genast efter den blev färdig år 1900. Det sägs att verket representerar Bieses nationella fas. Det vintriga insjölandskapet och det somriga verket Stormklipporna på Villinge bildar tillsammans ett fint konstverkspar. Villinge är en ö utanför Helsingfors och en för Biese bekant plats att måla på, eftersom familjen hade en sommarvilla där.  

Stormklipporna på Villinge var en donation av Botho Simolins arvingar sommaren 2020.  

Helmi Biese: Stormklipporna på Villinge (1890-talet). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen
Helmi Biese: Stormklipporna på Villinge (1890-talet). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

Werner Holmberg: Poppelallé, 1856 

Förvärvad 2018

Werner Holmberg blev intresserad av att iaktta naturen när han studerade landskapsmåleri i Düsseldorf. Under sina målar- och vandringsresor besökte han staden Erkrath med omgivningar samt den intilliggande dalen Neandertal. Där tecknade och målade han kalkstensformationer, bokskogar och popplar.  

Det verk som Ateneum har förvärvat tillhörde ursprungligen Holmbergs norskfödde lärare Hans Gude. Verket kompletterar Nationalgalleriets Holmbergsamling där det finns flera skisser för verk med temat Poppelallé.  

Man känner till tre versioner av målningen. Ett av de två verk som han målade 1856 såldes tidigt till Tyskland, men var det nu finns är okänt. Ett år senare blev en stor målning färdig som hör till Emil Aaltonen museets samling i Tammerfors.  

Werner Holmberg: Poppelallé, 1856. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Werner Holmberg: Poppelallé, 1856. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

Fördjupa dig i samlingens verk 

Du har alltid tillgång till konstverken på Ateneum! Du kan fördjupa dig i enskilda verk på nätet.

Historier inom finsk konst – kortfilmer 

Kortfilmerna Historier inom finsk konst presenterar de bekanta klassikerna i ett nytt ljus. I filmerna plockar kameran fram detaljer från verkens yta som ögat annars inte skulle upptäcka. Också i ett bekant verk avslöjas på så sätt nya sidor: penseldrag, accentfärger och överraskande detaljer. Kortfilmerna är totalt tretton till antalet.  

Det är tillåtet att visa filmerna i icke-kommersiella sammanhang såsom till exempel i skolor, på daghem och i servicehus.

Klicka på ikonen uppe till höger på videon nedan så får du fram alla filmer.  

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Se på hela konstsamlingen 

Konstmuseerna Ateneums, Kiasmas och Sinebrychoffs samlingsverk är tillgängliga på Finlands Nationalgalleris webbsidor. Du kan endera söka på konstverkets titel eller årtal, på konstnärens namn eller rentav enligt motiv. Bilder på verk som saknar upphovsrätt kan laddas ned direkt från sidorna.  

Nationalgalleriets samlingssökning