Urbana möten

  • 19.10.2018–20.1.2019
Biljetter: med museibiljetten
Henry Ericsson: Fazerin baari, 1931. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen
Henry Ericsson: Fazerin baari, 1931. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Hur inverkade urbaniseringen på finländarnas levnadsvanor – och hur avspeglades den i konsten? Hur förändrades vardagen när man fick mera fritid och könsrollerna luckrades upp? Urbana möten ger en fascinerande bild av 1900-talets Finland. Cirka 300 verk bildar en helhet där en stor mängd sällan visade verk från Finlands Nationalgalleris samlingar ingår.

Urbana möten fick sin början genom utställningen Den moderna kvinnan som presenterade arbeten av Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman och Ellen Thesleff. Utställningen som producerades av Ateneum visades i New York, Stockholm och Uleåborg. Urbana möten vidgar perspektivet till att omfatta också hur livsstilen förändrades i städerna och hur förändringen återspeglas i den finländska bildkonsten. Motiven varierar mellan stad och hem, krig och cirkus samt mellan kropp och identitet. I utställningen ingår speciellt många stadsvyer från Helsingfors som man känner igen.

Urbana möten är en fest för Ateneums samlingar: på utställningen får vi se cirka 300 verk av drygt 80 konstnärer ur Nationalgalleriets samlingar. Dessutom visas sju verk av Elga Sesemann från Tuomo Seppos privata samling. I utställningen ingår 14 målningar av Helene Schjerfbeck. Också verk från Ateneums senaste donationer ingår: bland annat grafik och teckningar med stadsmotiv av Simo Hannula.

Bland utställningens konstnärer kan nämnas Marcus Collin, Antti Favén, Aarre Heinonen, Tove Jansson, Olli Lyytikäinen, Åke Mattas, Ulla Rantanen, Sigrid Schauman och Esko Tirronen. Ungefär hälften av konstverken är grafik av bl.a. konstnärerna Marjatta Hanhijoki, Reino Harsti, Juho Karjalainen, Viktor Kuusela, Helmi Kuusi, Aune Mikkonen och Tuulikki Pietilä. Skulpturer av bland annat Wäinö Aaltonen, Marjo Lahtinen, Essi Renvall och Helena Pylkkänen ingår också. I utställningssalarna ser vi överraskande möten och slående paralleller från olika tidsåldrar från 1910-talet fram till 1980-talet.

Kuratorer för utställningen är specialforskare Anu Utriainen, intendent Anna-Maria von Bonsdorff och överintendent, docent Susanna Pettersson (Nationalmuseum, Sverige). För utställningens arkitektur svarar Iines Karkulahti och Meri Wiikinkoski.

I samband med utställningen utkommer en omfattande publikation med texter av specialforskare Erkki Anttonen, Finlands Nationalgalleris chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä, författare Agneta Rahikainen, specialforskare Anu Utriainen, intendent Anna-Maria von Bonsdorff och docent Susanna Pettersson. Publikationen utkommer på svenska, finska och engelska.

Tillgänglig info till utställningen för personer med synnedsättning

INLEDANDE FÖRELÄSNINGAR

Till utställningen ordnas inledande föreläsningar som ingår i inträdet.
Läs mer

EVENEMANG

Alla evenemang i evenemangskalendern

Torsdagar 25.10, 8.11, 22.11. och 13.12 kl. 17
Urbana möten – föreläsningsserie (på finska och svenska)

To 6.12
Kundägardag – fritt inträde med S-Förmånskortet för de 800 första

To 10.1.2019 kl. 17
Vetenskapernas natt: Urbana möten (på finska)

Urbana möten -SKOLMATERIAL

Materialet är planerat för lärare och andra vuxna som arbetar med barn och unga. Läs mer.