Outi Heiskanen

Akademiker Outi Heiskanen (f. 1937) är en av vårt lands mest kända konstnärer. Heiskanens retrospektiva utställning samlar verk från de olika delområdena av hennes mångsidiga och sektorsövergripande konst. Utställningen som omfattar över 300 verk presenterar grafik, målningar, installationer, film och performanskonst. Utställningen har kuraterats av FD Tuula Karjalainen tillsammans med Ateneums intendent Sointu Fritze.

  • 8.10.2021–9.1.2022
Våning 3
Biljetter: med museibiljetten
Kvinnan sitter på bryggan och läser en bok. Svartvit bild.
Outi Heiskanen i Syysjärvi år 1988. Foto: Sakari Viika.

konstakademikerns retrospektiv

Den mytiska värld som Outi Heiskanen har skapat är full av berättelser om mystiken i att vara människa och vårt förhållande till naturen. I hennes gestalter kan gränsen mellan människa och djur vara svävande då de grundläggande drifterna och livets kretslopp står i centrum. Kvinnlighet, moderskap, erotik och död vävs ihop i hennes på olika sätt skapade verk som också förenas av ett negligerande av regler och ibland en rentav anarkistisk experimentlust samt obestridlig virtuositet.

Gemenskap och den närmaste kretsen har haft en central roll i Outi Heiskanens konst alltsedan 1970-talet. De legendariska framträdandena av Record Singers och Bellini-akademin som byggdes upp runt henne lade grunden för performanskonstens framfart. Ett av de oförglömliga framträdandena var Kluuvin ruhje (Förkastningen vid Gloet) under avslutningstillställningen innan Ateneum stängde för grundreparation 1984. Siirrettävä Tuonela (Flyttbara Tuonela) som bredde ut sig i parken framför konstmuseet i Mejlans år 1983 var återigen en av de första miljökonstutställningarna i Finland.

Outi Heiskanens viktigaste lärofader, grafikern Pentti Kaskipuro (Mäster K), har konstaterat:

”Outi är som jäst, hon kan ställa en deg för jäsning precis var som helst. Det är omöjligt att blanda sig i hennes sätt att uttrycka sig: å ena sidan sitter hon fast i traditionen, men hon är ändå fullständigt egenartad och fördomsfri.”

I samband med utställningens öppnande publiceras Outi Heiskanens biografi skriven av Tuula Karjalainen (Siltala).

Galleri