Outi Heiskanen

Akademiker Outi Heiskanen (f. 1937) är en av vårt lands mest kända konstnärer. Heiskanen är en virtuosmässig konstgrafiker som också experimenterar med att ifrågasätta regler och spränga gränser. Heiskanen är även känd som en pionjär inom performanskonst samt jord- och miljökonst. Utställningens kurator är Heiskanens mångåriga vän och konstkännare FD Tuula Karjalainen tillsammans med Ateneums intendent Sointu Fritze.

  • 8.10.2021–9.1.2022
Våning 3
Biljetter: med museibiljetten
Outi Heiskanen: G (1984). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Skop. Foto: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

konstakademikerns retrospektiv

I denna retrospektiva utställning sammanförs de olika delområdena av hennes mångsidiga och sektorsövergripande konst. Utställningen som omfattar över 300 verk presenterar grafik, teckningar, målningar och installationer samt performansinspelningar från en över femtio år lång karriär. En hel utställningssal har reserverats för Outi Heiskanens och konstnär Janne Laines gemensamma verk.

Den produktiva konstnärens levnadsbana illustreras också med ett stort urval foton och levande bilder av bl.a. Sakari Viika, Jorma Puranen, Tarja Stranden och Georg Grotenfelt.

Outi Heiskanens viktigaste lärofader, grafikern Pentti Kaskipuro (Mäster K), har konstaterat:

”Outi är som jäst, hon kan ställa en deg för jäsning precis var som helst. Det är omöjligt att blanda sig i hennes sätt att uttrycka sig: å ena sidan sitter hon fast i traditionen, men hon är ändå fullständigt egenartad och fördomsfri.”

Naturen och den mänskliga existensens mysterier

Den mytiska värld som Outi Heiskanen har skapat är full av berättelser om den mänskliga existensens mysterier och vårt förhållande till naturen. I hennes gestalter kan gränsen mellan människa och djur vara svävande då de grundläggande drifterna och livets kretslopp står i centrum. Kvinnlighet, moderskap, erotik och död vävs samman i hennes på olika sätt skapade verk, vars gemensamma nämnare också är ett negligerande av regler, en ibland rentav anarkistisk experimentlust och obestridlig virtuositet.

Gemenskap och den närmaste kretsen har spelat en central roll i Outi Heiskanens konst alltsedan 1970-talet. Record Singers och Bellini-akademins performanser som byggdes upp runt henne blev legendariska.

Ett av de oförglömliga framträdandena var Kluuvin ruhje (Förkastningen vid Gloet) under avslutningstillställningen innan Ateneum stängdes för renovering år 1984. Siirrettävä Tuonela (Flyttbara Tuonela) som bredde ut sig i parken framför konstmuseet i Mejlans gjordes av Heiskanen tillsammans med några konstnärsvänner 1983. Den hörde till de första miljökonstutställningarna i Finland.

I samband med att utställningen öppnas publiceras Outi Heiskanens biografi Outi Heiskanen – Taiteilija kuin shamaani skriven av Tuula Karjalainen (Siltala 2021).

Köp boken i vår webbshop (på finska)

Outi Heiskanen – material för skolor

I skolmaterialet ingår några uppgifter som kan kombineras med ett besök på Ateneum eller med en separat, via webben bokad distansguidning. Avsikten med uppgifterna är att få publiken att finna upptäckandets glädje och att
mata fantasin såväl genom att studera utställningens verk som genom att själv skapa.

Konstverk i utställningen