Magnus Enckell

Målaren Magnus Enckell (1870–1925) är framför allt känd som representant för den finländska symbolismen. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet.

  • 23.10.2020–14.2.2021
Våning 3
Biljetter: med museibiljetten
Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

radikal förnyare

Magnus Enckell hör till Finlands guldålderns centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men hans produktion är ändå endast delvis känd. Ateneums utställning granskar Enckell ur flera synvinklar och presenterar hela hans produktion från fem decennier.

Utställningen och den bok som publiceras i samband därmed belyser konstnärens många olika sidor. Enckell var dels en radikal förnyare av konsten, men dels vilade han också på bildningens traditioner. Han var en drömmare, men också en internationell världsman, utställningskommissarie, ordförande för Konstnärsgillet i Finland samt målare av monumentalkonst. Såväl musik, teater som litteratur var viktiga för denne mångsidigt bildade konstnär.

På utställningen visas många tidigare okända verk, Enckells omfattande tecknade produktion, skissböcker samt fotografier från hans eget arkiv. På utställningen får vi se Enckells produktion allt ifrån tidiga verk från hans studietid på ritskolan ända fram till 1920-talets mytologiska motiv.

Utställningens kuratorer är Konstmuseet Ateneums museichef Marja Sakari, chefen för samlingsförvaltningen vid Finlands Nationalgalleri Riitta Ojanperä och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff.

Videor

Klicka på ikonen uppe till höger på videon nedan så får du fram alla videor.  

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Distansguidning för din grupp

Distansguidning: Magnus Enckell

Magnus Enckell-distansguidningens bild om Magnus Enckell

Distansguidningen bjuder på smakbitar från Enckells konstvärld: under guidningen får vi se centrala verk från konstnärens produktion, men också mindre kända verk. Vi får en inblick i den tid Enckell och hans konstnärskamrater levde i – epokens värden, nya företeelser och resor. Distansguidningen lyfter också fram Enckells humana och högaktande inställning till livet, en synvinkel som är aktuell också i våra dagar.

Guidningen rör sig inte i utställningssalarna, utan guiden presenterar teman och verk med hjälp av en bildkavalkad. Som avslutning kan deltagarna ställa frågor.

Konststunden förmedlas till deltagarna via Teams-plattformen. Teams-applikationen behöver inte laddas ned: man kan delta också via en webbläsare (browser). Ni kan delta i guidningen i grupp eller via era egna datorer med hjälp av länken vi skickar.

Dataanslutningen hos distansdeltagarna måste ha en hastighet på minst 10 Mbit/s eller vara en 4G-anslutning. Deltagarna får inte spara distansguidningen.

Språk: finska, svenska, engelska
Pris: 95 €, för skolor 70 €
Gruppstorlek: högst 20 personer
Längd: 45 min
Kan beställas fram till 31.5.2021

Evenemang

Samtliga evenemang finns på evenemangskalendern

Inget innehåll hittades.

Galleri

Foton av utställningen