Ljus förändrar allt – Tuomo Seppos samling

  • 28.2.–16.4.2017
Biljetter: med museibiljetten
Valo muuttaa kaiken – Tuomo Sepon kokoelma. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen
Valo muuttaa kaiken – Tuomo Sepon kokoelma. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Kajanabon Tuomo Seppo (f. 1937), lektor i franska och engelska, har ägnat hela sitt liv åt att samla finländsk konst. Han har beslutat donera sin samling på närmare 2 000 verk till Konstmuseet Ateneum som hör till Nationalgalleriet. Utställningen täcker en period från början av 1900-talet till 2010-talet.

Till samlingen finländsk konst hör målningar, skulpturer, grafik, teckningar och skisser. I den omfattande utställningen visas 436 verk av 46 olika konstnärer allt ifrån imponerande målningar till finstämda grafiska blad. Dessutom visas Hannu Pakarinens kortfilm som ger en inblick i samlarens värld och hem.

Ina Colliander, Reino Hietanen, Pentti Kaskipuro, Tapani Raittila, Nina Terno och Ellen Thesleff bildar stommen i Tuomo Seppos samling. Bland konstnärerna finns också Ahtela, Niilo Hyttinen, Väinö Kamppuri, Anitra Lucander, Elga Sesemann, Kain Tapper, Rafael Wardi, Carl Wargh, Veikko Vionoja samt flera andra för Seppo viktiga konstnärer.

Utställningen ger en inblick i en passionerad samlares tankevärld. Samlarens egen röst går som en röd tråd genom samlingen: utställningen berättar med Tuomo Seppos ord om sitt livslånga samlande och presenterar hans favoritkonstnärer. Samtidigt är utställningen ett manifest över samlarnas betydelse som konsthistoriens nedtecknare.

Samlingens konstverk är möten med konstnären: Seppo har velat lära känna de personer som skapat den konst som står honom nära och följa deras bara på lång sikt. Han är intresserad av tillfälligheter som är förknippade med verken och inte av felfria eller fullkomliga alster.

Utställningens kurator är intendent Anna-Maria von Bonsdorff. I samband med utställningen publiceras en bok, och för artiklarna svarar museichef Susanna Pettersson och intendent Timo Huusko.
Boken Ljus förändrar allt – Tuomo Seppos samling i webbshoppen.

Diskussion om samlande och konst tisdagen den 28 februari kl. 16–18

Samma dag utställningen öppnas för allmänheten arrangeras en diskussion där Tuomo Seppo och museichef Susanna Pettersson diskuterar samlande och konst. Ateneumsalen, inträde med museets inträdesbiljett eller museikort.