Lennart Segerstråle

  • 17.3.–16.4.2017
Biljetter: med museibiljetten
Lennart Segerstråle. Kuva: Ateneumin taidemuseo / Anna Kari
Lennart Segerstråle. Kuva: Ateneumin taidemuseo / Anna Kari

Lennart Segerstråles (1892–1975) arvingar donerade 18 målningar och 24 grafiska blad av Lennart Segerstråle till Konstmuseet Ateneum i november 2016. Sex av de donerade målningarna av Segerstråle visas i salen 33 på Ateneums tredje våning. De donerade verken representerar modernistiskt idémåleri, som var mycket ovanligt inom konsten i Finland.

De stora målningarna kommer nu att visas för allmänheten, några månader efter att donationen togs emot: de samhällsengagerade och ställningstagande verken lyfter fram nya drag hos Segerstråle som konstnär. De belyser konstnärens strävan efter substans, djup humanism och fredlig positivism.

Verkens ställningstagande och samhällsengagerade motiv är aktuella än i dag.

Ett centralt tema i de idémålningar som nu kommer att presenteras är motsättningarna mellan det onda och det goda, det vill säga mellan ljus och skugga. Tänkesättet framträder i målningarnas komposition där verken är indelade i ett mörkt och ett ljust område. Ett betydelsefullt exempel på detta är verket Världen brinner (1939). Segerstråle har signerat målningen den 1 september 1939 när Tyskland anföll Polen, vilket var inledningen till andra världskriget. Världen brinner är en ovanlig, dramatiskt framställd och starkt visionär målning. Ingen annan gjorde sådana inom det finländska konstlivet före krigen.

Vid sidan av fredsideologin behandlade Segerstråle olika moraliska frågor som var angelägna under tiden efter kriget, såsom utvecklingsländernas problem och raskonflikter (t.ex. Taggtråd eller försoning, 1971) samt miljöproblem (Miljöförstöring, 1973).

Segerstråle är främst känd för sina Finlandia-fresker i Finlands Bank

Finländaren Lennart Segerstråle är känd för sina många målningar med fågel- och djurmotiv samt framför allt för sitt viktigaste arbete, freskerna Finlandia (1938–1943) i Finlands Bank. Efter kriget gjorde han dessutom känsligt stämningsfulla landskapsmålningar. De stora monumentalmålningarna eller freskerna, glasmålningarna och oljemålningarna på duk i stort format gjorda från och med mitten av 1930-talet utgör en betydelsefull del av Segerstråles produktion.

I Nationalgalleriets samlingar finns totalt 105 verk av Segerstråle: arvingarnas donation kompletterar på ett avgörande sätt Segerstråles hela konstnärliga bredd.