Kaarina Kaikkonen

  • 5.2.–11.12.2016
Biljetter: med museibiljetten
Kaarina Kaikkonen: Valon paino, 2016. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen
Kaarina Kaikkonen: Valon paino, 2016. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Bildhuggaren Kaarina Kaikkonen har realiserat två beställningsverk för konstmuseet Ateneum, ett för museets innergård och ett för den lilla parken mot Centralgatan. Kaikkonen är känd för sina rumsliga installationer och inleder en ny serie på Ateneum där samtidskonstnärer skapar verk för museets innergård. Kaikkonen, som hör till Finlands kändaste samtidskonstnärer, har gjort verk som väckt entusiasm både i Finland och på andra håll i världen. Man kan se verken utan att betala inträdesavgift till museet.

Kaikkonens verk Fallande ljus och Blommande själ tar fasta på något för livet alldeles elementärt, nämligen ljuset. Ljuset har genom hela konstens historia haft starkt symboliska betydelser. Förutom att ljuset förknippas med religion och årstidernas naturliga växlingar anses det också inverka på människosinnets upp- och nedgångar.

Fallande ljus som uppförs på museets innergård och Blommande själ i parken på Centralgatans sida är självständiga verk som står i förbindelse med varandra. Verket som står ute blickar mot våren medan installationen på innergården har en mörk underton.

Materialet i konstverken är begagnade skjortor som Kaikkonen har samlat in av frivilliga donatorer. De donerade skjortorna har sitt speciella kretslopp eftersom de föds på nytt när installationen ändrar form. Också skjortorna i de verk som visas på Ateneum har haft ett tidigare liv, bland annat i verket som visades i parken vid Didrichsens konstmuseum 2015. För Kaikkonen är använda skjortor ett speciellt viktigt material eftersom varje det i varje skjorta en gång har funnits ett hjärta.

Kaarina Kaikkonen: Kasvun henki, 2016. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Kaarina Kaikkonen: Blommande själ, 2016. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

 

Materialet i skulptören Kaarina Kaikkonens (f. 1952) verk är begagnade kläder. Till hennes mest kända verk hör bland annat Vägen på Domkyrkans trappa i Helsingfors sommaren 2000 som var uppbyggd av begagnade herrkavajer, samt Livets stigar som förverkligades vid Gamla kyrkans skvär sommaren 2011. Under de senaste åren har Kaikkonen förverkligat installationer på olika håll i världen, bl.a. i Chile, Storbritannien, Italien och Förenta Staterna.