Fokus-salen: Olli Lyytikäinen

  • 8.10.2019–5.1.2020
Biljetter: med museibiljetten
Olli Lyytikäinen: Hergé (1973). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, talletus 2019. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen.

I 2019 har det gått 70 år sedan bildkonstnären Olli Lyytikäinen (1949–1987) föddes. I hans verk kunde man redan på 1970-talet se en fläkt av 1980-tal: konstnären har av sina samtida fått en nästan mytisk glans av ett modernt, finskt konstnärsgeni. I Ateneums nya Fokus-salen lyfts utvalda konstnärer och teman från Ateneums samlingar fram i koncentrerad form i fortsättningen.

PLATS: ANDRA VÅNINGEN, Fokus-salen

Olli Lyytikäinen (f. 1949 i Heinävesi) steg in i offentligheten på 1970-talet som medlem av gruppen Skördemännen. Lyytikäinen hade ingen utbildning i bildkonst, men var trots det en så gott som färdig konstnär från allra första början. Han insöp visuellt material från både hög- och populärkultur som han med suverän stilisering anpassade i sitt eget arbete. Genom att göra konst sökte och undersökte Lyytikäinen sin egen identitet.

I ensalsutställningen på Ateneum visas cirka 40 verk, huvudsakligen akvareller och teckningar, från åren 1969 till 1982, dels från Ateneums egna samlingar men också från privatsamlingar. En viktig del av utställning utgörs av verk från Olli Lyytikäinens vän, konstnären och arkitekten Stuart Wredes samling som i samband med utställningen deponeras i Ateneum. Dessutom visas Hannele Rantalas fotografier av Olli Lyytikäinen. Utställningens kuratorer är museichef Marja Sakari och intendent Sointu Fritze.

Konstnären Olli Lyytikäinen var före sin tid. Hans verk baserade sig på klassiska värderingar inom bildkonsten, att teckna och att bemästra formen. Samtidigt kunde man i hans verk redan på 1970-talet se en fläkt av 1980-talets anda, som kännetecknades av en övergång från de stora ideologiernas värld mot allt starkare individualism och flerstämmighet.  Lyytikäinens bilder både berättar och lämnar osagt, och man får en känsla av att där alltid finns något gåtfullt, en mytisk dimension.

Läs mer från utställningens pressmeddelandet

Evenemang

Med museets inträdesbiljett, museikort eller Ateneums vänners medlemskort. Se alla evenemang i evenemangskalendern

Lö 12.10 kl. 12.30–15.00
Hommage à Olli Lyytikäinen
Ateneumsalen. Filmförevisning: Tuhatkasvoinen sankari, en dokumentär om Olli Lyytikäinen och hans konst (1990) och Olli Lyytikäinen. It’s all yours – pitäkää hyvänä (2000). Språk: finska. Efter föreställningarna följer en diskussion om Olli Lyytikäinens konst och liv. Moderator: museichef Marja Sakari.

Ons 30.10 kl. 17–18
Olli Lyytikäinen-guidning
Konstnären, Olli Lyytikäinens vän Jan Olof Mallander berättar om Lyytikäinens konst vid hans verk i utställningssalen, 2 våningen. Språk: finska.