Fokus-salen: Karin och Åke Hellman

Bildkonstnärerna Karin Hellman (1915–2004) och Åke Hellman (1915–2017) är på många sätt ett exceptionellt konstnärspar. Under sitt långa liv tillsammans hade de både yrket gemensamt och delade ateljéhemmet i Borgå där de arbetade i flera decennier. Utställningens verk har valts ut från Karin och Åke Hellmans donationssamling som Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri fick av konstnärernas arvingar 2019.

  • 15.9.2020–28.3.2021
Fokus-salen
Biljetter: med museibiljetten

Om utställningen

Karin och Åke Hellman debuterade båda år 1939. De arbetade under sina karriärer som konstnärer och som lärare i bildkonst vid olika konstskolor, Åke Hellman också som ritmästare vid Helsingfors universitets ritsal. Båda har gjort monumentala konstverk för offentliga utrymmen.

Paret Hellman arbetade under en tid då konstfältet i Finland undergick en märkbar tillväxt, och sättet att göra konst förändrades. De satte värde på tekniskt och materiellt kunnande, och i bådas produktion finns element av abstraktion och surrealism. Som konstnärer var de emellertid väldigt olika.

Karin Hellman hörde till de centrala konstnärer som använde kollageteknik på 1950- och 1960-talet. Hennes modernistiska experiment med olika materialkombinationer och ready-made-föremål breddade uppfattningen om bildkonst. I hennes stora kollage och assemblage kan man se en humanistisk livsåskådning samt ett intresse för myter och berättelser.

Åke Hellmans produktion är mera inriktad på porträtt- och stillebenmåleriets konsthistoriska tradition. I hans långa karriär ingår också en period av abstrakt framställning vilket senare kommer till uttryck genom rik färganvändning. Hans metamålningar bildar en intressant helhet där kombinationen av stilleben och öppna landskap upprepas; att se på nära håll och på avstånd.

Utställningens verk har valts ut från Karin och Åke Hellmans donationssamling som Konstmuseet Ateneum/Finlands Nationalgalleri fick av konstnärernas arvingar 2019. Vi vill rikta ett varmt tack till Karl Johan Hellman och Åsa Hellman för den betydelsefulla donationen. Utställningens kurator är specialforskare Anu Utriainen.

Fokus-salen

Fokus-salen presenterar komprimerade plock av konstnärer och teman från Ateneums samlingar.

Galleri