Fokus-salen: Eino Ruutsalos experimentella 1960-tal

Bildkonstnär och filmproducent Eino Ruutsalo (1921–2001) hörde till vårt lands centrala experimentella konstnärer på 1960-talet. Han förverkligade många av sina verk i samarbete med musiker, poeter och dansare. Ruutsalo blev den inhemska experimentella filmens pionjär med sin film Kinetiska bilder (1962) som också fick internationellt erkännande. Ateneum firar konstnärens 100-årsdag med en utställning i Fokus-salen.

  • 14.9.2021–27.3.2022
Fokus-salen
Biljetter: med museibiljetten
Två ljuskinetiska verk i ett konstgalleri
Utställningen Eino Ruutsalos experimentella 1960-tal på Fokus-salen. Colorado 2 och 3 (1970). Lahtis museum för visuell konst Malva. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

utställningen firas konstnärens 100-årsdag

Du kan köpa ditt inträdesbiljett från dörren. Just nu säljer vi inga förhandsbiljetter. Läs våra direktiv för ett tryggt besök

Eino Ruutsalo övergick raskt från det ena mediet till det andra och kombinerade fördomsfritt olika uttrycksformer. På 1960-talet gjorde han i huvudsak visuell poesi, experimentella kortfilmer, assamblage, ljuskinetiska verk samt dokumentär- och spelfilmer. I hans omfattande produktion ingår också grafik, målningar och skulpturer. Det fria arbetssättet inom olika konstarter och i deras gränsmarker gjorde Ruutsalo till en föregångare inom den inhemska nutidskonsten.

Eino Ruutsalos verk visades i ansedda internationella sammanhang bland annat på 1960-talet tillsammans med Fluxus-konst som överskred de olika konstarternas gränser på 1960-talet. Hans experimentella kortfilmer spreds i USA och de visas alltjämt på internationella konstmuseer och filmevenemang.

Utställningen har kuraterats av forskaren Marko Home och Ateneums utställningsproducent Katja Ikäläinen. Marko Homes doktorsavhandling i konsthistoria om Ruutsalos 1960-talskonst blev färdig i september 2021. En bok om Ruutsalo skriven av Home och utgiven av Parvs Publishing utkommer i september 2021.

Man tittar mot kameran. Svartvit foto.
Eino Ruutsalo år 1969. Detalj. Bild: Amos Andersons konstmuseums utställningsarkiv / Amos Rex.

Vad är Fokus-salen?

Fokus-salen presenterar komprimerade plock av konstnärer och teman från Ateneums samlingar.

Galleri