Fokus-salen: Eino Ruutsalos experimentella 1960-tal

Bildkonstnär och filmproducent Eino Ruutsalo (1921–2001) hörde till vårt lands centrala experimentella konstnärer på 1960-talet. Han förverkligade många av sina verk i samarbete med musiker, poeter och dansare. Ruutsalo blev den inhemska experimentella filmens pionjär med sin film Kinetiska bilder (1962) som också fick internationellt erkännande. Ateneum firar konstnärens 100-årsdag med en utställning i Fokus-salen.

  • 14.9.2021–27.3.2022
Fokus-salen
Biljetter: med museibiljetten
Två ljuskinetiska verk i ett konstgalleri
Utställningen Eino Ruutsalos experimentella 1960-tal på Fokus-salen. Colorado 2 och 3 (1970). Lahtis museum för visuell konst Malva. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

utställningen firas konstnärens 100-årsdag

Eino Ruutsalo övergick raskt från det ena mediet till det andra och kombinerade fördomsfritt olika uttrycksformer. På 1960-talet gjorde han i huvudsak visuell poesi, experimentella kortfilmer, assamblage, ljuskinetiska verk samt dokumentär- och spelfilmer. I hans omfattande produktion ingår också grafik, målningar och skulpturer. Det fria arbetssättet inom olika konstarter och i deras gränsmarker gjorde Ruutsalo till en föregångare inom den inhemska nutidskonsten.

Eino Ruutsalos verk visades i ansedda internationella sammanhang bland annat på 1960-talet tillsammans med Fluxus-konst som överskred de olika konstarternas gränser på 1960-talet. Hans experimentella kortfilmer spreds i USA och de visas alltjämt på internationella konstmuseer och filmevenemang.

Utställningen har kuraterats av forskaren Marko Home och Ateneums utställningsproducent Katja Ikäläinen. Marko Homes doktorsavhandling i konsthistoria om Ruutsalos 1960-talskonst blev färdig i september 2021. En bok om Ruutsalo skriven av Home och utgiven av Parvs Publishing utkommer i september 2021.

Man tittar mot kameran. Svartvit foto.
Eino Ruutsalo år 1969. Detalj. Bild: Amos Andersons konstmuseums utställningsarkiv / Amos Rex.

Vad är Fokus-salen?

Fokus-salen presenterar komprimerade plock av konstnärer och teman från Ateneums samlingar.

Galleri