Färgmusik med fraktioner

  • 22.2.–19.5.2019
Biljetter: med museibiljetten
Tarja Ervasti: Värimusiikkia säröillä. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.
Tarja Ervasti: Värimusiikkia säröillä. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Tarja Ervastis ljusinstallation är en kommentar till František Kupkas utställning. Verket skapar landskap som vibrerar av färg, ljus och ljud.

Tarja Ervasti, konstnär
Willie Budsko, kompositör
Jokke Heikkilä, planerare av användargränssnitt

Betraktaren kan själv välja färger till verkets musikstycken, vilket gör att verket hela tiden förändras. Ljus, färg och musik samverkar med betraktaren. För vart och ett av de sju musikstyckena är sju olika färgvariationer inprogrammerade av vilka en är gjord enligt konstnärens egen tolkning och sex utgående från färgcirkelns övriga färger plus vitt. Slutresultatet är ett meditativt tillstånd som skärper betraktarens förmåga att uppfatta sambandet mellan färg och musik.

I installationen hänvisas till landskap och till färgmusikstyckenas ljusorgel. Färgmusik är en konstform som baserar sig på synestesi. De allmännaste formerna av synestesi är sambandet mellan ljud och färg där ljud framkallar reaktioner i synsinnet, eller då bokstäver och siffror kopplas ihop med färger.

Tarja Ervasti är ljuskonstnär och scenografisk ljusdesigner. Hon arbetar på bred front inom rum och miljökonst. Hon använder i huvudsak ljus som material, dess rörelse, reflektioner och miljöförhållanden.

Willie Budsko är en komponist, musiker och producent från Helsingfors. Han gör ljuddesign och musik till kortfilmer och konstevenemang, samt publicerar musik bland annat som alias Reni Ryder och Portamento Boy, med flera.Jokke Heikkilä är en ljuddesigner och lektor från Borgå. Han är verksam med olika dataprogrammeringsprojekt, samt med ljud och visuella produktioner som kombinerar teknologi och uppförande konst.

Konstverket understöds av Audico Systems Oy och Elation Lighting Professional.