Fantastico! Italiensk konst från 1920- och 1930-talet

  • 10.5.–19.8.2018
Biljetter: med museibiljetten
Ragnar Ekelund: Rakennustyömaa, n. 1929. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Jukka Romu
Ragnar Ekelund: Rakennustyömaa, n. 1929. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Jukka Romu

Fantastico! berättar om strömningen kallad magisk realism som föddes i Italien under slutet av första världskriget. Betecknande för de utställda verken är en stillhet och hemlighetsfull stämning samt konflikten mellan dröm och verklighet. Det är som om framställningarna av vardagen blottade existensens osynliga sida. På utställningen presenteras mästerverk av bland annat Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Felice Casorati, Antonio Donghi och Cagnaccio di San Pietro.

Den magiska realismens konst är samtidigt realistisk och verklighetsfrämmande. Verken beskriver vår värld så som den ser ut, men där finns också av nya, drömlika skikt. Många av konstverken är som ögonblicksbilder ur en avstannad film. Vi kan föreställa oss vad som har hänt strax innan och vad som kommer att ske senare. Strömningen kan betraktas som en del av modernismens realistiska och klassicistiska våg som mellan de båda världskrigen sköljde över Europa och dess omvärld.

Utställningens centrala konstnärer var Felice Casorati, Antonio Donghi, Cagnaccio di San Pietro, Gino Severini, Ubaldo Oppi, Achille Funi och Carlo Levi. De verk av Giorgio de Chirico och Carlo Carrà som ingår i utställningen beskriver den magiska realismens utgångspunkter. En mera mångfasetterad sida av strömningen kommer fram i verk av mindre kända konstnärer utanför Italien såsom Mario och Edita Broglio, Gian Emilio Malerba, Carlo Sbisà, Gregorio Sciltiani och Cesare Sofianopulo.

I utställningen ingår också verk som ingår i Ateneums egna samlingar av representanter för 1920- och 1930-talets realistiska och klassicistiska modernism såsom Ragnar Ekelund, Greta Hällfors-Sipilä, Olli Miettinen, Yrjö Ollila, Martti Ranttila, Juho Salminen och Ilmari Vuori. Italiensk grafik från den donationssamling Ateneum fick av Rolando och Siv Pieraccini visas också.

Utställningens kuratorer är chefen för staden Venedigs museer Gabriella Belli, professor Valerio Terraroli från universitetet i Verona samt intendent Teijamari Jyrkkiö i samarbete med 24ORE Cultura. Verken kommer från ansedda offentliga och privata samlingar i Italien och andra europeiska länder.

I samband med utställningen ges boken Fantastico! – Italiensk konst från 1920- och 1930-talet ut på svenska, finska och engelska. Boken för läsaren till den magiska realismens landskap och undersöker också strömningen som en del av fenomenet realism inom bildkonsten i mellankrigstidens Europa. I boken presenteras alla de italienska konstnärer som ingår i utställningen. Boken har redigerats av Hanna-Leena Paloposki och artiklarna är skrivna av Erkki Anttonen, Gabriella Belli och Valerio Terraroli. I Finland har boken förverkligats med stöd av italienska kulturinstitutet.

Boken i museibutiken

Fantastico! evenemang

ÖPPNA GUIDNINGAR av utställningen i utställningssalarna
På svenska 3.6, 1.7 och 5.8 kl. 14

To 17.5 och fre 18.5 kl. 16–17 samt to 9.8 och to 16.8 kl. 16.30–17.30
PARLIAMO DELL’ARTE FANTASTICA!
Välkommen till en lektion i italiensk konstterminologi och se på fantastisk konst! Läs mer

To 17.5–Ons 6.6
FANTASTICO! föreläsningsserie (på finska och engelska)
Se programmet

To 7.6 kl. 17
Lö 11.8 kl. 12
FANTASTICO! guidning på italienska
Konsthistoriker Antonella Perna guidar utställningen på italienska. Med museets inträdesbiljett eller museikort.

Lö 18.8 kl. 12–15
FINALE FANTASTICO!
Guidningar och verkstad, se programmet