Samlingsutställning En tidsfråga

Museet öppnas igen våren 2023 med frågor i vår egen tid. Samlingsutställningen En tidsfråga belyser aktuella frågor i vår samtid genom bildkonstens spegel. Samtidigt öppnar utställningen nya synvinklar på Finlands äldsta och största konstsamling och dess tillkomst. Utställningen öppnas den 14 april 2023.

  • Permanent utställning
Våning 2
Biljetter: med museibiljetten
Foto av Reidar Särestöniemis målning Rödskäggig myr.
Reidar Särestöniemi: Rödskäggig myr (1970). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

En utställning, fyra aktuella teman

Samlingsutställningen En tidsfråga bidrar till 2000-talets aktuella samhällsdebatt genom sina val av teman: Naturens tid, Folkets bilder, Det moderna livet och Konstens makt.

På utställningen visas vid sidan av bekanta och av många älskade klassiker också verk som mera sällan har visats på Ateneum.

Samlingsutställningen kommer att pågå i flera år. Dess innehåll uppdateras med tiden.

Till utställningens kuratorteam hör Ateneums intendent Timo Huusko, museichef Marja Sakari, doktorandforskaren Mariia Niskavaara, amanuens Anne-Maria Pennonen, specialforskare Anu Utriainen och amanuens Hanne Selkokari.

Konstverk i utställningen