Samlingen: En tidsfråga

Samlingsutställningen En tidsfråga belyser aktuella frågor i vår samtid genom bildkonstens spegel. Samtidigt öppnar utställningen nya synvinklar på Finlands äldsta och största konstsamling och dess tillkomst.

  • Permanent utställning
Våning 1, Våning 2
Biljetter: med museibiljetten

Foto av Reidar Särestöniemis målning Rödskäggig myr.
Reidar Särestöniemi: Rödskäggig myr (1970). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Engagerad i den aktuella samhällsdebatt

Samlingsutställningen En tidsfråga bidrar till 2000-talets aktuella samhällsdebatt genom sina val av teman: Naturens tid, Folkets bilder, Det moderna livet och Konstens makt.

Samlingsutställningen En tidsfråga vill utmana det sätt på vilket man traditionellt har sett på vår samling. I bakgrunden ekar frågor som: hur har Ateneums samling kommit till under årens gång? Hur kan den vara allas samling?

Till utställningens kuratorteam hör Ateneums intendent Timo Huusko (Folkets bilder), museichef Marja Sakari, doktorandforskaren Mariia Niskavaara (Naturens tid), amanuens Anne-Maria Pennonen (Naturens tid), specialforskare Anu Utriainen (Det moderna livet) och amanuens Hanne Selkokari (Konstens makt).

Fyra aktuella teman

Naturens tid frågar, hur förändras naturen?

Är vi naturens herrar som har makten att använda andra arter som resurser för vårt eget liv? Eller är vi en del av en känslig väv som också vårt eget liv hänger på? I en tid där vår livsmiljö hotas av klimatkatastrof och massutdöenden tvingas vi vända oss till våra nationella konstskatter med nya frågor.

Folkets bilder frågar, hur ser finskheten ut?

Många av de mest kända verken på konstmuseet Ateneum har kopplingar till hur fosterlandsbegreppet fick spridning på 1800-talet. Temat behandlar hur den nationella identiteten har byggts upp i konsten, och frågar vem som har lämnats utanför”, beskriver samlingsutställningens projektledare och temats kurator, intendent Timo Huusko.

Det moderna livet frågar, hur känns den moderna tiden?

Konstnärerna har genom hela 1900-talet beskrivit de konfliktfyllda känslor som urbaniseringen och den teknologiska utvecklingen har väckt. I verken varierar utvecklingstro och ångest, utopier och dystopier, stadens rytm och nöjen men samtidigt utanförskap och främlingskap.

Konstens makt frågar, vem beslutar vilka bilder vi ser?

Temat lyfter fram de passionerade konstälskare och bevarare, maktutövare det vill säga samlare, donatorer och museichefer som har inverkat på hur Ateneums konstsamling har utformats.

Vid sidan av de älskade klassikerna som många känner finns det på samlinsutställningen verk som sällan eller aldrig har visats i Ateneums salar. Samlingsutställningen kommer att pågå i flera år och dess innehåll uppdateras med tiden.

Visningen av konstverk varierar

Verk på papper är känsliga för ljus och därför byter vi med tre månaders intervall in nya verk på utställningen, till exempel akvareller, teckningar och grafik.

Finlands Nationalgalleris ställning förpliktar konstmuseet Ateneum att låna ut sina konstverk till andra museer i Finland och utomlands. Vissa verk kan för en tid saknas på utställningen och då lyfter vi fram andra verk ur våra samlingar i deras ställe.

Fördjupa dig i konsten genom att lyssna

Ateneum Guide erbjuder en audioguidning som berikar upplevelsen av utställningen En tidsfråga. Audioguiden fungerar i din egen telefons webbläsare. Guiden är enkel att använda: QR-koden eller verkets nummer på verkskylten leder dig rakt till presentationen av verket. På huvudsidan för utställningen kan du se vilka verk som ingår i audioguiden.    

Till audioguiden

Evenemang

Guidning för din grupp

Finlands Nationalgalleris försäljning av tjänster
forsaljning@fng.fi
telefon 0294 500 500 må–fr kl. 10–14

Boka guidningen minst två veckor i förväg.

Guidad rundtur: samlingsutställningen En tidsfråga

Grisar och skator

På den guidade rundturen får du tillsammans med en guide stifta bekantskap med samlingsutställningen En tidsfråga. Utställningen granskar Finlands äldsta och mest omfattande konstsamling och dess historia med nya ögon. Den bidrar till den aktuella samhällsdebatten genom sina teman Naturens tid, Folkets bilder, Det moderna livet och Konstens makt. På utställningen ses både bekanta klassiker och verk som mer sällan visats på Ateneum. 

Bokningar: 

Beställ en rundtur

Guidningsspråk: finska, lätt finska, svenska, engelska och ryska  
Pris: 115 € / grupp + inträdesbiljetten till museet  
Gruppstorlek: 1–20 personer 
Tid: 50 minuter 

Mitt Ateneum – guidning för elevgrupper på samlingsutställningen

En yngre dam med en blå kjol och gul topp.

Hurdant är ”Ditt Ateneum”? Vad är du intresserad av? Vad bryr du dig mindre om? Känner du dig hemma på museet eller känns det bara konstigt?    

Under guidningen sätter vi oss in i museets historia, stiftar bekantskap med utställningen En tidsfråga, diskuterar konsten och gör våra egna tolkningar av den. Konsten handlar ofta om hur det är att vara människa och konsten väcker känslor. Därför är det också naturligt att i konstens sällskap träna upp sina emotionella färdigheter och interaktionsförmågan.  

Det är viktigt för oss att barn och unga känner sig välkomna på museet och upplever att de får delta aktivt. Guidningarnas art och sätten de unga kan delta varierar enligt åldersgrupp.   

Bokningar: 

Boka en guidning online

Guidningsspråk: finska, svenska, engelska och ryska  
Pris: 70 €  
Gruppstorlek: max. 25 elever 
Tid: 50 minuter 

Tidens ström – Ateneums konst på digital tidslinje

Bakom En tidsfråga i utställningens huvudsal hittar du en interaktiv tidslinje. Linjen skapar fästpunkter mellan verken och skeenden i Finlands och världens historia. På det sättet hjälper den oss att skapa en bild av vilken tidsperiod verken på En tidsfråga hör till. Tidslinjen sträcker sig från 1750-talet ända till 1990-talet.

Konstverk i utställningen

Studio

Studio är ett aktivitetsrum och en plats för avkoppling, diskussion och vila. som ligger på andra våningen, i närheten av vår huvudsal. Här kan man fördjupa sig i ett verk som byts ut med regelbundna intervall. I rummet kan besökare i alla åldrar också teckna, vila, läsa eller bara vistas.