Dialog: Elina Brotherus och Hannele Rantala

Utställningen baserar sig på de två fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) långa vänskap och de konstdiskussioner som har förts dem emellan. Utgångspunkten för verken är uppgifter och meddelanden som de har utväxlat tillsammans, och som de båda har tolkat på sitt eget sätt. Uppgifterna har givits i Fluxus och diktens anda.

  • 11.2.–27.3.2022
Våning 3
Biljetter: med museibiljetten
Two kvinnor i ett konstgalleri med ljusröda väggarna med gamla självporträtt.
Elina Brotherus & Hannele Rantala: Konstkännare i galleri (2020). Privatsamling.

Utgångspunkt i gemensamma uppgifter och meddelanden

Utställningen är en fortsättning på konstnärernas interna dialog som presenterades på en utställning på Fotogalleri Hippolyte 2009. I utställningen ingår cirka 170 nya utställningsavdrag men också installationer. Utställningen har kuraterats av konstnärerna i samarbete med museichef Marja Sakari och intendent Sointu Fritze.

Jämsides med Brotherus och Rantalas verk stiger också en mängd kvinnliga fotografer som fallit i glömska fram. Brotherus och Rantala har valt bilder från Finlands fotografiska museums och Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) arkiv som har inspirerat dem till en dialog med hädangångna kolleger. De i början av 1900-talet aktiva kvinnliga fotograferna var Emmi Fock, Nancy Pietinen, Hilja Raviniemi, Petra Tiirikkala och speciellt den nordiska diktningens moderna kvinna, Edith Södergran.

Utställningen är en naturlig parallell till utställningen Den moderna kvinnan. I verken finns en mängd referenser till konsthistorien och litteraturen, men de hänför sig också starkt till konstnärernas personliga och ömsesidiga erfarenheter. I konstnärernas verk tar kvinnan plats som både fotograf och blickfång.

I samarbete med: Finlands fotografiska museum

Guidning för din grupp

Förfrågningar och bokningar för grupper: 
forsaljning [a] fng.fi eller telefon 0294 500 500 må–fr kl. 10–14. 

Guidad rundtur: Den moderna kvinnan och Dialog

Hur har kvinnans möjligheter att skapa sig en karriär som konstnär sett ut i Finland? Hur är det med kvinnlighet och konstnärskap i dag – hur passar de ihop? Du är välkommen att fundera närmare på dessa frågor under en kombinerad guidad rundtur. Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga finländska konstnärernas roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Dialog baserar sig på fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) mångåriga vänskap och de konstdiskussioner som har förts under den tiden. Båda utställningarnas teman anknyter till diskussionen om jämställdhet mellan könen och om kvinnans möjlighet att göra val.

Guidningsspråk: finska, svenska, engelska, ryska
Pris: 95 € + inträdesbiljetter, skolgrupper 70 €
Gruppstorlek: 1–20 personer, skolgrupper högst 25 personer
Längd: ca 1 h

Samtidigt visas också

Konstverk i utställningen

Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna och gör parallellkonstverk till dem.
– Elina & Hannele


Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna och gör parallellkonstverk till dem.
– Elina & Hannele

Uppgift:
Kära vän,
sök vattnets gräns
och lyssna på dess röst.

– Hannele


Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna och gör parallellkonstverk till dem.
– Elina & Hannele


Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna och gör parallellkonstverk till dem.
– Elina & Hannele