Den moderna kvinnan

Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga konstnärernas roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Utställningen tar fasta på kvinnans ställning under epokens samhälleliga, politiska och kulturella förändringar.

  • 10.2.–27.3.2022
Våning 3
Biljetter: med museibiljetten
Självporträtt av konstnären Elga Sesemann. En kvinna i en vit hatt med slutna ögon.
Elga Sesemann: Självporträtt (1946), detalj. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

12 banbrytande konstnärer

Bland utställningens konstnärer ingår Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff, Elga Sesemann, Hilda Flodin, Sigrid af Forselles, Gunvor Grönvik, Eila Hiltunen, Lea Ignatius, Helmi Kuusi, Laila Pullinen och Essi Renvall. I utställningen som omfattar cirka 150 verk finns målningar, skulpturer, teckningar och grafik från Ateneums samlingar. Utställningens kurator är Ateneums specialforskare Anu Utriainen.

Utställningen fördjupar sig i kvinnligt konstnärskap ur två olika synvinklar – kvinnan som konstnär och kvinnan som modell och blickfång. Dessa teman anknyter till diskussionen om ojämställdheten mellan könen som alltjämt är en aktuell och viktig fråga världen över.

De valda verken och konstnärernas biografier tecknar en bild av den finländska kvinnans möjligheter att utbilda sig och arbeta som konstnär. Utställningens konstnärer var internationella och yrkesaktiva livet ut. En av utställningens centrala frågor är hur klassbakgrund och livssituation har inverkat på hur karriären som konstnär utvecklades, och hur detta återspeglas i val av motiv och teknik under olika epoker.

En mindre version av utställningen har visats på olika håll i världen sedan år 2017, bland annat i New York, Tokyo och Köpenhamn. Överallt har den väckt livlig diskussion om kvinnans ställning i samhället och hennes möjligheter att skapa sig en självständig yrkeskarriär.

Utställningstexter

Du kan läsa utställningstexter i lugn och ro med din egen telefon. Texter kan även lyssnas med en skärmläsare.

Läs här

Guidning för din grupp

Finlands Nationalgalleris försäljning av tjänster
forsaljning@fng.fi
telefon 0294 500 500 må–fr kl. 10–14

Guidad rundtur: Den moderna kvinnan och Dialog

Hur har kvinnans möjligheter att skapa sig en karriär som konstnär sett ut i Finland? Hur är det med kvinnlighet och konstnärskap i dag – hur passar de ihop? Du är välkommen att fundera närmare på dessa frågor under en kombinerad guidad rundtur. Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga finländska konstnärernas roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Dialog baserar sig på fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) mångåriga vänskap och de konstdiskussioner som har förts under den tiden. Båda utställningarnas teman anknyter till diskussionen om jämställdhet mellan könen och om kvinnans möjlighet att göra val.

Guidningsspråk: finska, svenska, engelska, ryska
Pris: 95 € + inträdesbiljetter, skolgrupper 70 €
Gruppstorlek: 1–20 personer, skolgrupper högst 25 personer
Längd: ca 1 h

Distansguidning: Den moderna kvinnan

Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga konstnärernas roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Hur har kvinnans möjligheter att skapa sig en karriär som konstnär sett ut i Finland? Vi funderar på kvinnans roll och framställningssätt både som bildproducent och som motiv. Temana anknyter till den alltjämt aktuella och viktiga diskussionen om kvinnans ställning och möjligheter.

Den guidade turen går inte genom salarna, utan guiden presenterar teman och verk med hjälp av en bildkavalkad. Efter guidningen kan deltagarna ställa frågor.

Guidningen sker via Teams-plattformen. Ni kan delta i distansguidningen i grupp eller från era egna terminaler med hjälp av länken vi skickar.

Teams-applikationen ska laddas ner på mobila enheter, men via datorn kan anslutningen också ske via webbläsaren. Som webbläsare rekommenderas den senaste versionen av Chrome eller Edge. För att kunna delta i distansguidningar ska anslutningen helst vara minst 10 Mbit/s eller en 4G-anslutning. Distansguidningen får inte sparas.

Guidningsspråk: finska, svenska och engelska
Pris: från 95 €/20 personer, skolgrupper 70 €
Gruppstorlek: max 150 personer
Längd: 45 min

Samtidigt visas också

Konstverk i utställningen