Bröderna von Wright

  • 27.10.2017–25.2.2018
Biljetter: med museibiljetten
Ferdinand von Wright: Haminalahden puutarhassa, n. 1856-57. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria
Ferdinand von Wright: Haminalahden puutarhassa, n. 1856-57. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria

Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright är kända för sina mångsidiga porträtt, landskap och fågelmålningar samt för sina vetenskapliga djur- och växtillustrationer. Den färgrika storutställningen kompletteras med nya verk av Sanna Kannisto och Jussi Heikkilä.

Utställningen Bröderna von Wright är en del av programmet under det självständiga Finlands hundraårsjubileum.

Utställningen lyfter fram nya synvinklar och fokuserar på forskning kring brödernas konst-, kultur- och vetenskapshistoriska betydelse. På utställningen i museets hela tredje våning visas oljemålningar, akvareller, grafik och skisser. Den omfattar drygt 300 verk ur Ateneums samlingar samt lån från finska och svenska offentliga och privata samlingar. Till utställningen lånar Naturhistoriska centralmuseet också ut fåglar som Magnus von Wright har konserverat. Utställningens chefskurator är amanuens Anne-Maria Pennonen och Osmo Leppälä står för utställningsarkitekturen.

Vid sidan av brödernas konst presenteras nya verk av fotokonstnär Sanna Kannisto (f. 1974) och konceptkonstnär Jussi Heikkilä (f. 1952). Kannisto gör sina naturmotiv till stilleben genom att hon för ut sin fotostudio i naturen. Hon ser sig själv som ett slags samlare som utökar sin samling med den ena arten efter den andra. Heikkilä tar i sina verk ställning till jordens tillstånd och framför allt till fåglarnas betydelse som indikatorer på miljöns tillstånd och havens belastning.
Läs mer om Sanna Kannisto
Läs mer om Jussi Heikkilä

I samband med utställningen utkommer en publikation Bröderna von Wright. Konst, vetenskap och liv som Ateneum producerat, och den ger en mångsidig bild av ny forskning kring bröderna. Publikationen är redigerad av Anne-Maria Pennonen och specialforskaren Erkki Anttonen. Boken utkommer på finska, svenska och engelska.

Brödernas intresse för natur fick sin början genom faderns jaktintresse

Bröderna von Wright växte upp på herrgården Haminanlaks nära Kuopio. Brödernas naturintresse fick sin början genom faderns, major Henrik Magnus von Wrights, intresse för jakt. Bröderna blev skickliga jägare och började dokumentera de fåglar de hade jagat.

Genom att bröderna iakttog och avbildade fåglar under en lång tid lärde de sig mycket om naturen. Utmärkande för deras verk är den detaljerade, vetenskapliga precisionen. Samtidigt förmedlar deras konst en speciell kärlek till naturen. Verken återspeglar sin samtids, 1800-talets, skönhetsvärden.

Den äldste av bröderna, Magnus von Wright (1805–1868), som är känd för sina landskapsmålningar, var en på sin tid inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han verkade bland annat som lärare i Helsingfors universitets ritsal och som sakkunnig i Finska Konstföreningen, och medverkade därigenom till att Ateneums samlingar föddes. I sina målningar med Helsingforsmotiv såsom Från Skatudden (1868) och Kall vintermorgon ”utsigt från mitt fönster” (Annegatan) (1868) beskrev han den förändring som skedde i staden. 

Wilhelm von Wright (1810–1887) verkade huvudsakligen i Stockholm och på ön Orust på Sveriges västkust. Han arbetade som vetenskaplig illustratör för Kungliga vetenskapsakademien i Sverige. Wilhelm bistod sin bror Magnus med illustrationer till verket Svenska foglar som presenterade fågelbeståndet i Sverige. Verket omfattar 182 färglagda teckningar där fåglarna är avbildade med vetenskaplig exakthet. Enligt vår tids ornitologer stämmer brödernas bilder fortfarande. Wilhelms karriär blev kortare än de andra brödernas på grund av förlamning.

Mest känd är den yngste brodern Ferdinand von Wright (1822–1906). Han är framför allt känd för sina fågelmålningar, såsom Stridande tjädertuppar (1886) och En berguf som slagit en hare (1860). Han hörde till de första finländska bildkonstnärerna som livnärde sig på sin konst. Ferdinand, vars karriär blev längre än brödernas, blev senare en gammal mästare som hedrades av unga konstnärer.

Från Ateneum går utställningen 2018 vidare till Kuopio konstmuseum och Tikanojas konsthem i Vasa.

Utställningen Bröderna von Wrights partner är Högholmens djurpark.

#vonwright

Studio-salen

Studio-salen är ett aktivitetsrum i Bröderna von Wright -utställningen. I Studio-salen kan man slå sig ner och koncentrera sig på att iaktta och teckna. I utrymmet kan man även testa en ritkamera, camera obscura, och göra ett porträtt. Magnus von Wright använde en liknande apparat när han tecknade panoramer.

Vänligen acceptera marknadsföringskakor för att titta på den här videon.

Bröderna von Wright -skolmaterial

Materialet är planerat för lärare och andra vuxna som arbetar med barn och unga.

Stridande tjädertuppar -kortfilm

Vänligen acceptera marknadsföringskakor för att titta på den här videon.

Se även mer Historier inom finsk konst -kortfilmer