Adel Abidin: History Wipes

  • 14.3.–22.4.2018
Biljetter: med museibiljetten
Adel Abidin: Arkisto, 2018. Taiteilijan omistuksessa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen
Adel Abidin: Arkisto, 2018. Taiteilijan omistuksessa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

History Wipes visar upp videoinstallationer och skulpturer av nutidskonstnären Adel Abidin (f. 1973, Bagdad, Irak), av vilka en del är nya och en del har kommit till under de senaste åren. Verken av den internationellt erkände Abidin behandlar vår historias smärtpunkter och hur det är att vara människa i en värld som förändras mot en allt större osäkerhet.

History Wipes utmanar oss till att se vad som händer runt omkring oss just nu – och vad som har hänt under de senaste decennierna och seklerna. Utställningen behandlar otrevliga saker som vi gärna vill stänga ute från vårt medvetande. Som motiv finns till exempel etnisk utrensning, krig, flyktingskap och den manipulation som utövas av maktapparaterna. Konstnären intresserar sig för vad som suddas bort från det synliga: vad man strävar efter att gömma undan och vad man tiger om.

Sammanlagt 11 verk finns framme på olika ställen i museet, i huvudtrappuppgången och i andra och tredje våningens utställningssalar. Många av utställningens nyaste verk har fötts i växelverkan med museets arkitektur. Ateneum är en av vårt lands mest centrala minnesorganisationer, och det har format vår bild av finländskheten och vår gemensamma historia ända sedan år 1888. Frågor som hänför sig till identitet och minne är centrala också i Adel Abidins konst.

Utställningen som producerats av Ateneum har kuraterats av Konstmuseet Ateneums museichef, FD Susanna Pettersson och intendent Sointu Fritze. Samtidigt med Abidins utställning visas på utställningen Historier inom finsk konst ett urval av Henry Ericssons (1898–1933) verk som avbildar det finländska inbördeskriget, och som har kuraterats av specialforskare Erkki Anttonen.

I samband med utställningen publiceras boken Adel Abidin – History Wipes, som är skriven av Susanna Pettersson. Boken som ges ut av Förlagsaktiebolaget Parvs presenterar Abidins nya och äldre verk.

Adel Abidin bor och arbetar både i Helsingfors och Amman, Jordanien. Abidins arbetssätt präglas av ett starkt samhälleligt etos. Han behandlar i sin konst svåra motiv, ofta med en lätt humor och sarkasm. Trots det är verken djupa, allvarliga och rentav dystra.

Centralen för främjande av audiovisuell kultur AVEK och Qatar Museums (QM) har stött förverkligandet av konstverket Utrensning.

Konstnärens webbplats

Videoverket History Wipes rekommenderas ej för barn

Videoverket History Wipes visas i tredje våningen (sal 33). Verket innehåller sekvenser som kan chockera. Rekommenderas ej för barn.

Evenemang i samband med utställningen

Ons 21.3 kl. 18–19.30 ATENEUM LIVE – TALK SHOW
Ateneum Bistro. Levande möten under ledning av Baba Lybeck en gång i månaden: ord, nyanser och tankar, gråt och skratt samt djärva debatter. Motivet hänför sig till Adel Abidins utställning. Fritt inträde.

Ons 28.3 kl. 10–20 KONST ÅT OSS! GRATISDAG FÖR UNGA OCH STUDERANDE
Fritt inträde med studiekortet och för personer under 25 år. Adel Abidin presenterar sin utställning på engelska kl. 16. Dessutom pins-verkstaden Göra tanken synlig på Ateneums innergård kl. 15–18.

Ons 28.3 kl. 18.00–19.30 PANELDISKUSSIONEN HISTORY WIPES?
Ateneum-salen. Paneldiskussion om identitet, makt och kultur. Om utställningen diskuterar konstnären Adel Abidin, Ateneums museichef Susanna Pettersson, Sitras prognostiseringsexpert Mikko Dufva och unga från Helsingfors bildkonstgymnasium. På finska och engelska.

ÖPPNA GUIDNINGAR I UTSTÄLLNINGEN
På svenska söndagen 1.4 kl 14 | På finska torsdagar kl 18 och söndagar kl 13 | På engelska sö 8.4 och sö 22.4 kl 12 | På ryska sö 8.4 kl 14

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

https://youtu.be/H4p3c_SEg2A

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.