Turnerande utställningar

Konstmuseet Ateneums utställningar gläder konstälskare också i andra museer. Vi producerar utställningar som visas såväl på andra håll i Finland som även utomlands.