Aimo Kanerva: Vinterlandskap, Otalampi, 1951–1952. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen
Aimo Kanerva: Vinterlandskap, Otalampi, 1951–1952. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Stilla skönhet

15.2.–16.8.2020
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm

Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm presenterar utställningen som visades på konstmuseet Ateneum 14.6–6.10.2019, men i en version med tyngdpunkt på svensk konst.

Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion lyfter fram den reducerade estetik som speciellt omkring decennieskiftet 1950–1960 var gemensam för Norden och Östasien. I konsten inom dessa två geografiska områden kombineras tankar kring vardagens skönhet och närheten till naturen. Utställningens koncept har utvecklats av Ateneums utställningskuratorer, amanuens Anne-Maria Pennonen och intendent Anna-Maria von Bonsdorff. Kurator för den version som visas i Stockholm är museichef Karin Sidén från Waldemarsudde.

Stilla skönhet presenterar bildkonst, keramik, textilkonst och arkitektur parallellt från finska, svenska, danska och japanska samlingar. Verkens estetik är avskalad: geometriska former, förfinade färger och materialkänsla är drag som går igen i de verk som visas på utställningen. Där presenteras vackra och funktionella vardagsföremål såsom förfinad asiatisk keramik och kimonor. Förutom abstrakta motiv återges också landskap och stilleben i utställningens målningar, teckningar och grafiska arbeten.

Stilla skönhet är en fortsättning på utställningen Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918 som visades på Ateneum våren 2016. Genom den populära utställningen föddes tanken på att undersöka hur företeelsen fortsatte senare på 1900-talet, och vilka nya former den tog. Var har den nordiska, reducerade estetiken sina rötter, och hur hänger den samman med bildkonsten? Stilla skönhet fokuserar främst på ömsesidig växelverkan: den östasiatiska konsten tog också intryck från Norden. Vid sidan av Japan tog konstnärerna också intryck från Kina och Korea.

Utställningens konstnärer är bland annat Rune Jansson, Aimo Kanerva, Carl Kylberg, Ahti Lavonen, Bernard Leach, Shoji Hamada, Kyllikki Salmenhaara, Alfred William Finch, Key Sato, Helene Schjerfbeck, Jaakko Sievänen, Erik Granfelt och Erkki Heikkilä. På utställningen visas ett stort antal verk från Mingeimuseet (The Japan Folk Crafts Museum) i Tokyo, Japan och från Hayama Museum of Modern Art. Utlånare är också bland annat Designmuseet i Helsingfors, Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet i Sverige samt Louisiana Museum of Modern Art i Danmark.

I samband med utställningen utkom en publikation på finska, svenska och engelska producerad av Ateneum.