Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Magnus Enckell

2.10.2021–30.1.2022
Tammerfors konstmuseum

Utställningen grundar sig på Ateneums stora utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst, och den presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet.

Magnus Enckell hörde till den finska guldålderns centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men hans produktion är trots detta endast delvis känd. Utställningen som är producerad av Ateneum granskar Enckell ur flera synvinklar och presenterar hela hans produktion från fem decennier, allt ifrån tidiga verk från hans studietid på ritskolan ända fram till 1920-talets mytologiska motiv. I konstnärens omfattande produktion ingår porträtt, landskap, fantasier, religiösa motiv, stilleben och personstudier. Han gjorde också ett flertal monumentalmålningar till offentliga utrymmen, såsom Tammerfors domkyrka och kyrkan i centrala Björneborg.

Utställningen och boken som Ateneum publicerade i samband därmed belyser konstnärens många olika sidor. Enckell var dels en radikal förnyare av konsten, men dels vilade han också på bildningens traditioner. Han var en drömmare, men också en internationell världsman, utställningskommissarie, ordförande för Konstnärsgillet i Finland samt målare av monumentalkonst. Såväl musik, teater som litteratur var viktiga för denne mångsidigt bildade konstnär.

Utställningens kuratorer är Konstmuseet Ateneums museichef Marja Sakari, chefen för samlingsförvaltningen vid Finlands Nationalgalleri Riitta Ojanperä och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff. Kurator för den version av utställningen som visas på Tammerfors konstmuseum är Tapani Pennanen.