Fanny Churberg, Kuutamo, harjoitelma, 1878.
Fanny Churberg, Kuutamo, harjoitelma, 1878. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Sourander. Kuva: Kansallisgalleria / Jukka Romu

Creating the Self

6.12.2019–26.4.2020

Konstmuseet Kumu, Tallinn

Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art är ett omfattande forsknings- och utställningsprojekt och resultatet av ett samarbete mellan konstmuseerna Kumu och Ateneum. Utställningen presenterar estniska och finländska kvinnliga konstnärers verk från tiden 1850–1950.

Projektet baserar sig på banbrytande forskning om estniska kvinnliga konstnärer koordinerad av Kumu samt på utställningarna Images of the Modern Woman (Den moderna kvinnan) och Urbana möten producerade av Konstmuseet Ateneum. Kurator för båda utställningarna var Ateneums specialforskare Anu Utriainen som också har en central roll i det planeringsteam som står bakom Kumus utställning.

Utställningen belyser kvinnans nya identiteter och roller samt hur de har formats under en hundraårsperiod. De kvinnliga konstnärernas arbete, status och intressen förändrades allteftersom samhället förändrades. Det är intressant att se hur olika bakgrund utställningens konstnärer hade, i vilka länder och städer de studerade, vilka de träffade, och hur detta återspeglas i deras konst. På utställningen finns kvinnliga konstnärer av baltisktysk, rysk, estnisk, finsk och svensk härkomst representerade. De nätverk de byggde upp kommer tydligt fram i utställningen och utmanar den konstnärliga kanon som domineras av manliga konstnärer.  

Utställningens centrala teman är de kvinnliga konstnärernas självporträtt, utbildning, nya och moderna kvinnlighet, dekadens och femme fatale, förändrade könsuppfattningar och mode, samt likheter och olikheter i kvinnans roll i det sovjetiska systemet och i det västerländska samhället. Bland utställningens konstnärer kan nämnas Maria Wiik, Helene Schjerfbeck, systrarna Lydia, Natalie och Kristine Mei, Elga Sesemann och Karin Luts. Kuratorer för utställningen Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art är Tiina Abel och Anu Allas (Kumu). I forsknings- och kuratorgruppen ingår också Kadi Polli och Karin Pastak (Kumu), Bart Pushaw, samt Ateneums representant Anu Utriainen. I samband med utställningen publicerar Kumu en utställningskatalog på estniska och engelska med artiklar förutom av ovan nämnda kuratorteam också av Ateneums intendent Timo Huusko och amanuens Anne-Maria Pennonen.

Besök utställningen på Kumus webbplats