Ferdinand von Wright: Skogslandskap från Haminanlaks, 1880. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen
Ferdinand von Wright: Skogslandskap från Haminanlaks, 1880. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Bröderna von Wright

24.3.–2.9.2018
Kuopio konstmuseum

5.10.2018–3.2.2019
Tikanojas konsthem, Vasa

23.2.2019–19.5.2019
Tammerfors konstmuseum

Utställning Bröderna von Wright presenterade konstnärsbröderna MagnusWilhelm och Ferdinand von Wright och deras mångsidiga produktion av porträtt, landskap, fågelmålningar samt vetenskapliga illustrationer.

Utställningen Bröderna von Wright, som ställdes ut på Konstmuseet Ateneum vintern 2017-2018, omfattade nya forskningsrön och den sågs av drygt 200 000 besökare. Utgående från den populära utställningen gjordes en turnerande utställning som visades i Kuopio konstmuseum, Tikanojas konsthem i Vasa och i Tammerfors konstmuseum.

Bröderna von Wright växte upp på herrgården Hovi i Haminanlaks nära Kuopio. Deras intresse för naturen fick sin början genom faderns, major Henrik Magnus von Wrights jaktintresse. Bröderna blev skickliga jägare och började dokumentera de fåglar de hade jagat. Genom att bröderna iakttog och avbildade fåglar under en lång tid lärde de sig mycket om nature. Utmärkande för deras verk är den detaljerade, vetenskapliga precisionen. Samtidigt förmedlar deras konst en speciell kärlek till nature. Verken återspeglar sin samtids, 1800-talets, skönhetsvärden.

Den äldste av bröderna, Magnus (1805–1868), främst känd för sina landskapsmålningar, var en på sin tid inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han verkade bland annat som lärare i Helsingfors universitets ritsal och som sakkunning i Finska Konstföreningen. Wilhelm (1810–1887) verkade huvudsakligen i Stockholm och på ön Orust på Sveriges västkust. Han arbetade som vetenskaplig illustratör för Kungliga vetenskapsakademien i Sverige. Mest känd är den

yngste brodern Ferdinand (1822–1906) som hörde till de första finländska bildkonstnärerna som livnärde sig på sin konst. Ferdinand, vars karriär blev längre än brödernas, blev senare en av de unga konstnärerna hedrad gammal mästare.

Utställningen lyfter fram nya synvinklar och fokuserar på forskning kring brödernas konst-, kultur- och vetenskapshistoriska betydelse. Den omfattar drygt 80 verk ur Ateneums samlingar samt lån från finska offentliga och privata samlingar. Utställningens chefskurator är amanuens Anne-Maria Pennonen.

I samband med utställningen gav Ateneum ut sin nya bok: Bröderna von Wright. Konst, vetenskap och liv, som ger en månsidig bild av ny forskning kring bröderna. Bokens redaktörer är amanuens Anne-Maria Pennonen och specialforskare Erkki Anttonen, och den utkom på svenska, finska och engelska.